В хармония с природата

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  •  Квалификация   Магистър,  Специалност “Право” - Софийски университет “Свети Климент Охридски”
  • Назначен до провеждане на  конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

Председател на УС :

Марио Граченов

  • Квалификация:Политически науки и международни отношения – Американски Университет в България, Журналистика и масови комуникации - Американски Университет в България
  • Назначен до провеждане на  конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

 

Членове:

инж. Валентин Чамбов

  • Квалификация: Магистър „Публична Администрация“ – УНСС, Магистър „Горско Стопанство“ – ЛТУ София
  • Назначен  до провеждане на  конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

Мария Маринова

Квалификация   Магистър,  Специалност “Право” - Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Назначен до провеждане на  конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

Възнаграждения на членовете на УС