В хармония с природата

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на УС :

Иван Николов Чалъков

 

 

Членове:

инж. Валентин Чамбов

Назначен, съгласно заповед № РД49-599/20.12.2023 година, след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия

  • Квалификация: Магистър „Публична Администрация“ – УНСС, Магистър „Горско Стопанство“ – ЛТУ София
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

Мария Маринова

Назначен, съгласно заповед № РД49-603/20.12.2023 година, след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия

Квалификация   Магистър,  Специалност “Право” - Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

Възнаграждения на членовете на УС