В хармония с природата

Информация

Географското местоположение, релефът, климатът, почвеното плодородие, водните ресурси и други уникални природни дадености са идеалното място за развитие на всички видове дивеч. Територията на Югозападно държавно предприятие обитават благородни елени, елени лопатари, муфлони, диви свине, сърни, диви кози, глухари, а също така и мечки, вълци, чакали, лисици. Отличните екстериорни и трофейни качества на едрия дивеч, особено на популациите от благороден елен и дива свиня поддържат жив интереса на ловните туристи към страната като желан обект за лов.

Ловностопанската дейност на територията на Югозападно държавно предприятие е концентрирана в пет държавни ловни стопанства.

ДЛС „Арамлиец” е с традиции в лова на пернат дивеч, като най-характерните представители са фазан, яребица, гривяк, гургулица и пъдпъдък. 

Благородният елен, дивата свиня, еленът лопатар, муфлонът и сърната имат добри трофейни качества. Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са от дива свиня. 

Извън ловните изживявания от стопанството предлагат на своите гости също така риболовен и екотуризъм, фотолов и конна езда.

ДЛС „Осогово” предлага на своите гости също така и възможности за селски, конен и екотуризъм. Изградени са атрактивни заслони, места за почивка и лагеруване в максимална хармония с природната среда. Гостите се посрещат в ловен дом „Бор” при отлични битови условия, кухня и елексирни вина.

Интересуващите се от история, религия, изкуство и култура могат да посетят Рилския, Руенския и Земенския манастири, както и галерията на Владимир Димитров - Майстора.

ДЛС „Витошко - Студена” е само на 30 km от София и предлага комфортна ловна резиденция за настаняване, денонощно обслужване и собствен транспорт. Кухнята се отличава с отлични кулинарни специалитети от дивеч, като например „глиган задушен в тиква”, „чеверме”, отбрани вина и други напитки. Тук се предлагат също конен и пешеходен туризъм, спортен риболов, разходка с лодка по язовир „Студена”, фотосафари. В реките обитават черна мряна и пъстърва.

Местоположението на ДЛС „Витошко - Студена” позволява организиране на исторически и религиозен туризъм до София, Рилския и Земенския манастири.

Голямо е дивечовото разнообразие и в районите на ДЛС „Дикчан” и ДЛС „Искър”. Организиран ловен туризъм, риболов, езда на манеж и в района на стопанството, конен туризъм по маршрут извън района на стопанството, фотосафари, са услугите, които предлага ДЛС „Искър”.

Територията на ДЛС „Дикчан” е осеяна с исторически забележителности – древни тракийски светилища, римски мостове и бойни охранителни кули от Средновековието. Организират се екскурзии до архитектурните резервати Долен и Ковачевица, до минералните извори в село Огняново, както и до живописното Триградско ждрело и пещерите Дяволското гърло и  Ягодинска.