В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Разлог

Обект: 2431- Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 112400.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2429-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 161280.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2428-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65885.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2426-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 114950.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2425-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 97235.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2424-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 121050.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2422-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68010.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2421-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 77385.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Разлог

Обект: 2423-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 90210.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Разлог

Обект: 2420-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48350.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Разлог

Обект: 2419-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68040.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Разлог

Обект: 2408-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16860.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Белица

Обект: 2411-2 м Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 168511.00 Първа: 18.04.2024
Втора: 18.04.2024

ДГС Белица

Обект: 2409-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12000.00 Първа: 18.04.2024
Втора: 18.04.2024

ДГС Белица

Обект: 2408-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 81776.00 Първа: 18.04.2024
Втора: 18.04.2024

ДГС Белица

Обект: 2407-2м Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 218548.00 Първа: 18.04.2024
Втора: 18.04.2024

ДГС Места

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31175.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Места

Обект: 2310-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37075.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48300.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18600.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 160250.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 94860.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 107290.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2432-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5420.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2431-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22315.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2406-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 172313.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 73410.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 161775.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40035.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2412MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 456103.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2410МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 269145.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2409МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 93926.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2400МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 225610.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Места

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 156940.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70640.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32830.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2301-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 97680.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70435.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2415-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2815.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2412-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37390.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2411-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 171710.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Места

Обект: 2320-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44515.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Места

Обект: 2323-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51220.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 179930.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 116720.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 200055.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 154260.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 2417МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40310.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2415МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47590.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2414МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 115830.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2412МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 66435.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2411МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38220.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2410МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 112720.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2409МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72100.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2407МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 130610.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2406МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 146920.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2405МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59955.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2404МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28990.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2403МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 120315.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2401МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26280.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2334МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 162405.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2416-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49140.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2402-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 197670.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Белово

Обект: 2407-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 107890.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24003с-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34605.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024