В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Белово

Обект: 2215-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33822.00 Първа: 02.06.2022
Втора: 02.06.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23457.00 Първа: 02.06.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 297098.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2245-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19644.00 Първа: 11.05.2022
Втора: 11.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2239-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41555.00 Първа: 11.05.2022
Втора: 11.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2228-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 66716.00 Първа: 11.05.2022
Втора: 11.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2227-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 80367.00 Първа: 11.05.2022
Втора: 11.05.2022

ДГС Симитли

Обект: 2225-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7245.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2224-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32012.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2207СМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 269078.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Елешница

Обект: 2217-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33429.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 19.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 92386.00 Първа: 13.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63113.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 136904.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 169786.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89424.00 Първа: 06.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2210-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26338.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79507.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Петрич

Обект: 2227-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68639.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2220-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93300.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 01.04.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2206 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 900.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 1804Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 30129.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Сандански

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6166.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Сандански

Обект: 2217-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3879.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Пирдоп

Обект: 2221МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 193010.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128117.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2207-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4195.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2206-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15730.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Дикчан

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 171374.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75923.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 183153.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2200 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 253258.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2244-С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10766.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2242-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54011.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2241-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37305.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2240-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30214.00 Първа: 02.03.2022
Втора: 02.03.2022

ДГС Разлог

Обект: 2238-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 79553.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Места

Обект: 2219-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17460.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2237-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 66273.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Места

Обект: 2218-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19311.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2217-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21132.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2236-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31106.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Места

Обект: 2216-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28882.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2235-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55328.00 Първа: 02.03.2022
Втора: 02.03.2022

ДГС Разлог

Обект: 2234-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25726.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2226-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28550.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2229-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29334.00 Първа: 02.03.2022
Втора: 02.03.2022

Община Разлог

Обект: ОГТ 22-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22017.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 01.01.1970

Община Разлог

Обект: ОГТ 22-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35106.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8949.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30177.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14246.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 150966.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Места

Обект: 2212МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 90613.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17813.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18662.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2201-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30297.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Белово

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96994.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Белово

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3884.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Сливница

Обект: 22113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32605.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Елешница

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 107138.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 20.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48047.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22107-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23851.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Елешница

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69747.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 20.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22106-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30930.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59450.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22105-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50066.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2213-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 435123.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2201-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 94109.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2209-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17452.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2208-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12811.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2207-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46904.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2216-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 233335.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2214-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 108273.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 110066.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75376.00 Първа: 13.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2210-ел Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 151634.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2209-ел Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 125986.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Места

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54128.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22008 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 91677.00 Първа: 08.02.2022
Втора: 08.02.2022

ДГС Добринище

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89843.00 Първа: 19.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Добринище

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 157874.00 Първа: 19.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Добринище

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68658.00 Първа: 19.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Места

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33105.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22014-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50708.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2216-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25421.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2211-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57899.00 Първа: 17.05.2022
Втора: 26.05.2022