В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Елешница

Обект: 2208-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 103024.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2214-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43081.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2210-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26422.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2209-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74508.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2213-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 123065.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2212-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56757.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2211-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29033.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28967.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 142142.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Места

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33105.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Места

Обект: 2206МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 76905.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Места

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 92177.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Места

Обект: 2205МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75397.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2225М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 100213.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Места

Обект: 2204МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 122159.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2224М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 205918.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2228 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 80580.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2227 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 70510.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2226 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 49480.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2225 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 67230.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2224 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 53545.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 42650.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2222 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32180.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2221 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 37180.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2220 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 30130.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2219 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23850.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2218 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 10365.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2217 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25470.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 135780.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 91130.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2214 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 111425.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2213 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 56070.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Места

Обект: 2203МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56794.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Места

Обект: 2202МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 82583.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Места

Обект: 2201МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72196.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2229 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 87980.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 151634.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 125986.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 56255.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 21625.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35750.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 41235.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32995.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 169115.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50685.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50835.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32140.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 43905.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2226 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 63062.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2225 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 111482.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2224 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 89084.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2218 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 136794.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2216 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 306939.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2208 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 108863.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2203 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51540.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 26105.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35120.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Белово

Обект: 2213мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 126238.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Белово

Обект: 2212мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 118714.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Белово

Обект: 2210мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 89563.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Белово

Обект: 2205мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 104549.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22015-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 13429.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22014-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50708.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22012с-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 4275.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22011с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 88916.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22005 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35664.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22003 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 165941.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2208-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72799.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2217 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 177372.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 84018.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68280.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 79459.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2224-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20359.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2222-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17431.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2219-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15706.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2220-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29265.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2217-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67868.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2216-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25421.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2215-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15448.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2214-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 138072.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2213-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 28959.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2212-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 69332.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2211-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 40041.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2210-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 72399.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2209-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 76054.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2208-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 33501.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2207-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51350.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2206-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 66125.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2205-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25279.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2204-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23781.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2203-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35379.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2202-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 20048.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2201-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 39446.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2225-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40117.00 Първа: 07.12.2021
Втора: 07.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2223-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18353.00 Първа: 07.12.2021
Втора: 07.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2221-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31858.00 Първа: 07.12.2021
Втора: 07.12.2021

ДГС Разлог

Обект: 2218-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 111319.00 Първа: 07.12.2021
Втора: 07.12.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21046п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24391.00 Първа: 16.11.2021
Втора: 16.11.2021

ДГС Белово

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33069.00 Първа: 16.11.2021
Втора: 16.11.2021

ДГС Белово

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 96827.00 Първа: 16.11.2021
Втора: 16.11.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 25710.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Симитли

Обект: 2143 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49162.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Места

Обект: 2137С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21212.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Места

Обект: 2136С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 12487.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 75755.00 Първа: 07.10.2021
Втора: 07.10.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 28250.00 Първа: 28.09.2021
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 33795.00 Първа: 28.09.2021
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3182.00 Първа: 28.09.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Симитли

Обект: 2139-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30996.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Симитли

Обект: 2139-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 51729.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2116-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25038.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2115-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31733.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Разлог

Обект: 2131-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 89230.00 Първа: 01.09.2021
Втора: 01.09.2021

ДГС Места

Обект: 2134С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11894.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2133С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16214.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2132С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25258.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2131С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3325.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2130С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7385.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2129С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13313.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2128С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9727.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2127С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2267.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2126С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4438.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2124С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15905.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2123С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2035.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Места

Обект: 2122С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 1159.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21404-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 166943.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21403-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 52370.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Елешница

Обект: 2113-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 193485.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 03.08.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 38117.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 57655.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Добринище

Обект: 2110-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60466.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18730.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2118-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40950.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21638-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 80718.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21636 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 94222.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Пирдоп

Обект: 21301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 36475.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 79138.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21036 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 84969.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21038 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 77383.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21037 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 61984.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Разлог

Обект: 2128-С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13825.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Добринище

Обект: 2109-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37762.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Трън

Обект: 2114-ІІ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11786.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Места

Обект: 2120С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16068.00 Първа: 16.06.2021
Втора: 16.06.2021

ДГС Места

Обект: 2118С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4151.00 Първа: 16.06.2021
Втора: 16.06.2021

ДГС Места

Обект: 2117С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4193.00 Първа: 16.06.2021
Втора: 16.06.2021

ДГС Места

Обект: 2116С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7957.00 Първа: 16.06.2021
Втора: 16.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2118-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 65321.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2118с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 5565.00 Първа: 28.05.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2116с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 19695.00 Първа: 12.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2124-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37485.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2123-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6612.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Добринище

Обект: 2108-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41766.00 Първа: 08.05.2021

ДГС Добринище

Обект: 2107-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78334.00 Първа: 08.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21212-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 77320.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21210-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 169482.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Кресна

Обект: 2126-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4228.00 Първа: 14.07.2021
Втора: 14.07.2021

ДГС Добринище

Обект: 2106-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9275.00 Първа: 28.04.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 50546.00 Първа: 04.06.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2008 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 73647.00 Първа: 04.06.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2010 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34240.00 Първа: 04.06.2021

Община Банско

Обект: ОГТ2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 12620.00 Първа: 10.05.2021
Втора: 10.05.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21204-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23773.00 Първа: 11.05.2021
Втора: 11.05.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 1804Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 49393.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2107-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 62682.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2106-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 74520.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2105-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 80119.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2103-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 96449.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2102-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 101191.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2101-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 80869.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Елешница

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 48670.00 Първа: 23.03.2021

ДГС Елешница

Обект: 2114-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35110.00 Първа: 23.03.2021

Община Разлог

Обект: 2021-ОС1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 24670.00 Първа: 22.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 1350.00 Първа: 06.04.2021
Втора: 06.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 1950.00 Първа: 22.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6210.00 Първа: 22.03.2021

ДГС Разлог

Обект: 2127-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 46757.00 Първа: 17.03.2021

ДГС Разлог

Обект: 2126-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 40625.00 Първа: 16.03.2021

ДГС Разлог

Обект: 2125-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 63434.00 Първа: 16.03.2021

ДГС Разлог

Обект: 2124-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 71640.00 Първа: 16.03.2021

ДГС Разлог

Обект: 2123-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 40657.00 Първа: 16.03.2021

ДГС Разлог

Обект: 2122-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 20670.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Разлог

Обект: 2121-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 24950.00 Първа: 16.03.2021

ДГС Разлог

Обект: 2120-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 80828.00 Първа: 16.03.2021