В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Невестино

Обект: 2324-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6735.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2328-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 69765.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДГС Радомир

Обект: 2304-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22108.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23027-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24081.00 Първа: 13.10.2023
Втора: 13.10.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2340П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 874.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДГС Белово

Обект: 2337 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 33002.00 Първа: 03.10.2023
Втора: 03.10.2023

ДГС Белово

Обект: 2335 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 54142.00 Първа: 03.10.2023
Втора: 03.10.2023

ДГС Симитли

Обект: 2318-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 38173.00 Първа: 27.09.2023
Втора: 27.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2326-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 63070.00 Първа: 04.10.2023
Втора: 04.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28250.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Разлог

Обект: 2341-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 183220.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Разлог

Обект: 2334-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 169860.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Симитли

Обект: 2345 С-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23001.00 Първа: 08.09.2023
Втора: 08.09.2023

ДГС Симитли

Обект: 2345 С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 45442.00 Първа: 08.09.2023
Втора: 08.09.2023

ДГС Земен

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2232.00 Първа: 04.09.2023
Втора: 04.09.2023

ДГС Симитли

Обект: 2220-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75280.00 Първа: 01.08.2023
Втора: 01.08.2023

ДГС Невестино

Обект: 23002Х Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65620.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Невестино

Обект: 23001Х Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28150.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Симитли

Обект: 2339-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31277.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23020-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 140466.00 Първа: 01.09.2023
Втора: 01.09.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23020-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 108240.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 14.08.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 12024.00 Първа: 09.08.2023
Втора: 09.08.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2307-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 114590.00 Първа: 07.08.2023
Втора: 07.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2330П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53272.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31188.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20042.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39658.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 98995.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Места

Обект: 2320-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56905.00 Първа: 25.07.2023
Втора: 25.07.2023

ДГС Катунци

Обект: 2219с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21360.00 Първа: 20.07.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Симитли

Обект: 2311-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 77382.00 Първа: 21.07.2023
Втора: 21.07.2023

ДГС Самоков

Обект: 2360 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 186650.00 Първа: 18.07.2023
Втора: 25.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83858.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 26.07.2023

ДГС Трън

Обект: 2322МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 95416.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 18.07.2023

ДГС Добринище

Обект: 2315-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93870.00 Първа: 13.07.2023
Втора: 20.07.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37585.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 14.08.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23024-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 222400.00 Първа: 13.07.2023
Втора: 13.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2308-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17936.00 Първа: 12.07.2023
Втора: 12.07.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 23192021 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 6930.00 Първа: 04.08.2023
Втора: 04.08.2023

ДГС Брезник

Обект: 2313МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 92442.00 Първа: 07.07.2023
Втора: 07.07.2023

ДГС Петрич

Обект: 2311-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 100642.00 Първа: 06.07.2023
Втора: 06.07.2023

ДГС Симитли

Обект: 2316-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117323.00 Първа: 05.07.2023
Втора: 05.07.2023

ДГС Катунци

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36485.00 Първа: 30.06.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2330-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32100.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 04.07.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2329-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7600.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 04.07.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2328-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49515.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 04.07.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23023-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54084.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23022-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 134726.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Белово

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93342.00 Първа: 28.06.2023
Втора: 05.07.2023

ДГС Белово

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15690.00 Първа: 28.06.2023
Втора: 05.07.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23022-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 143730.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23021-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 110864.00 Първа: 29.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23021-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45920.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 14.08.2023

ДГС Белово

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17619.00 Първа: 28.06.2023
Втора: 05.07.2023

ДГС Самоков

Обект: 2355 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55315.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2354 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 152920.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2353 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65335.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2352 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54390.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2351 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67780.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2350 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 76640.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2349 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39170.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2348 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 86230.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2347 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 101625.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2346 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30500.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 29.06.2023

Община Банско

Обект: ОГТ-2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9326.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Сливница

Обект: 23420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33940.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42865.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23418-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20686.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Тетевен

Обект: 2332-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113400.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2331-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13734.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 168684.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51850.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59908.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61650.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49453.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 90151.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 156772.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 135492.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2334 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30891.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2327-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48455.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2326-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51430.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2329МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97314.00 Първа: 20.07.2023
Втора: 20.07.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2328МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 160808.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2327МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 105829.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 101994.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.05.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2333МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62980.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2331МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 149453.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2324МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51678.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2323МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40620.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2320МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26572.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 146990.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41225.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Места

Обект: 2311-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39575.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2321МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 375819.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Белица

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64449.00 Първа: 10.05.2023
Втора: 10.05.2023

ДГС Самоков

Обект: 2341 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43380.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2340 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55830.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75945.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60220.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52315.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41900.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58300.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2345 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12605.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 27.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2344 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14680.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 27.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2343 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16030.00 Първа: 11.05.2023
Втора: 18.05.2023

ДГС Самоков

Обект: 2342 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19790.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 165801.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2322-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 254295.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2242-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 95468.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51576.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2336М-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33512.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2331М-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83625.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78941.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2327-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 71533.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2322-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 192967.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2316М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 81854.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2315-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79262.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2314-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89908.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2313-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 109351.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2307-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53106.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2306М-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36531.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2304-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 98128.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2303-M Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82628.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2334мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 177162.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

Община Разлог

Обект: 2300-ОС1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63213.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2333мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 185426.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2332мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 181330.00 Първа: 10.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДГС Белово

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 277723.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61330.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113295.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62554.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88707.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Симитли

Обект: 2323-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 137468.00 Първа: 05.04.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 191956.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Симитли

Обект: 2321-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 84853.00 Първа: 05.04.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2313-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117175.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 177345.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 143460.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16170.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 05.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2322-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10190.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2312СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54947.00 Първа: 30.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Рилски манастир

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27330.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59818.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128755.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61095.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 154446.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 207507.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 267431.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23015-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65992.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23014-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93609.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23013сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57563.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2325-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31820.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2327-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 47860.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2326-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10200.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2324-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39240.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2323-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8820.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2329-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74950.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2328-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31670.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2322-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 131760.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2321-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34710.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2330-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44320.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Самоков

Обект: 2334-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15755.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2320-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 105520.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023