В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34141.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30614.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2320-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25942.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2312-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33857.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5279.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8217.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6866.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69462.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2208-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23259.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2202-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18564.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-11 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52936.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30934.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2305-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73190.00 Първа: 16.02.2023
Втора: 16.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2234-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2765.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-4мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36189.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31161.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40095.00 Първа: 31.01.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2241С-Е1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18024.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 02.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32855.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 66447.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2202-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3791.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2107-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5339.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23431.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2237-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22044.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2237-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22125.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56916.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2211-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15103.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50788.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-3мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69640.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2252С-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21582.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2252С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18182.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023