В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2866.00 Първа: 02.11.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1906-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 46698.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1903-4мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 39645.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3671.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2020-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 1801.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1917-5мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40258.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1907-3мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29956.00 Първа: 09.11.2021
Втора: 09.11.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1828-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17183.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2004-3мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18425.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1917-4мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30824.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1913-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23281.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1905-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29412.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1903-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40099.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2797.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2118-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5763.00 Първа: 16.09.2021
Втора: 16.09.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2113-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17006.00 Първа: 16.09.2021
Втора: 16.09.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 21112013 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17581.00 Първа: 16.09.2021
Втора: 16.09.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13030.00 Първа: 16.09.2021
Втора: 16.09.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4004.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2005-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 36731.00 Първа: 03.09.2021
Втора: 03.09.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1904-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 32779.00 Първа: 03.09.2021
Втора: 03.09.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2124-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5963.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2118-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7511.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2113-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5151.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5922.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11442.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2002-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12262.00 Първа: 23.08.2021
Втора: 23.08.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1917-3мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 28828.00 Първа: 23.08.2021
Втора: 23.08.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1913-4мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20623.00 Първа: 23.08.2021
Втора: 23.08.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1907-2мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24857.00 Първа: 23.08.2021
Втора: 23.08.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2110-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26531.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10586.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2100-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10172.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2013-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15881.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1905-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21570.00 Първа: 24.06.2021
Втора: 24.06.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1828-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 28515.00 Първа: 24.06.2021
Втора: 24.06.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 21082111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40502.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2106-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8670.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2100-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10876.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2018-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 50092.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2012-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 28926.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2004-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 32864.00 Първа: 27.05.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1920-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4427.00 Първа: 27.05.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1904-3мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34816.00 Първа: 27.05.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 12457.00 Първа: 25.06.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 40789.00 Първа: 25.06.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2102-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 4851.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2018-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21816.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2005-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20756.00 Първа: 20.04.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1904-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 38935.00 Първа: 20.04.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2118-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11415.00 Първа: 31.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2110-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14865.00 Първа: 31.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18276.00 Първа: 31.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2107-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14604.00 Първа: 31.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2106-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9934.00 Първа: 31.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2018-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37079.00 Първа: 31.03.2021

ДГС Белово

Обект: 2020-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8565.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 16095.00 Първа: 01.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2110-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 39764.00 Първа: 01.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 32716.00 Първа: 01.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2106-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 16962.00 Първа: 01.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2102-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 26771.00 Първа: 01.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2019-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 9965.00 Първа: 01.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17224.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2018-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21397.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2014-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20096.00 Първа: 03.02.2021

ДГС Белово

Обект: 2101-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 818.00 Първа: 01.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2019-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8398.00 Първа: 07.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2008-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20250.00 Първа: 07.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2008-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 65444.00 Първа: 07.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2006-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9094.00 Първа: 07.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 1909-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10383.00 Първа: 07.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2019-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 34019.00 Първа: 08.12.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2017-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 19288.00 Първа: 08.12.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 20132025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 8052.00 Първа: 08.12.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2008-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 31006.00 Първа: 08.12.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2007-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 20013.00 Първа: 08.12.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2006-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 48930.00 Първа: 08.12.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2004-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 9177.00 Първа: 08.12.2020

ДГС Гърмен

Обект: 2004-2мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 46873.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2113-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6757.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 1828-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20138.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2012-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12302.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2018-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25374.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021