В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2325-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19198.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2320-1-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11401.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2318-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36192.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51840.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33101.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8483.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24243.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8334.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14116.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16039.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-11 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19818.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41043.00 Първа: 11.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2314-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8896.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2324-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8526.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 08.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2329-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34626.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2318-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21597.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 08.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2304-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20915.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Места

Обект: 2308-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15423.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 08.12.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2336TT-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4513.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 08.12.2023

ДГС Добринище

Обект: ЦС-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15521.00 Първа: 05.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2310-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21300.00 Първа: 05.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2321-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 2745.00 Първа: 05.12.2023
Втора: 05.12.2023

ДГС Места

Обект: 2222-1-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14243.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2320-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14198.00 Първа: 05.12.2023
Втора: 05.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2321-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37788.00 Първа: 01.12.2023
Втора: 01.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2308-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51147.00 Първа: 01.12.2023
Втора: 01.12.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2329-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11803.00 Първа: 21.11.2023
Втора: 21.11.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2319-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16130.00 Първа: 21.11.2023
Втора: 21.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 23162202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50948.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 33863.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 9720.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2303-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35795.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2214-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23961.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2208-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16138.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25450.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23545.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30578.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 4569.00 Първа: 20.11.2023
Втора: 20.11.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2317-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28777.00 Първа: 17.11.2023
Втора: 17.11.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2309-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22217.00 Първа: 17.11.2023
Втора: 17.11.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37267.00 Първа: 17.11.2023
Втора: 17.11.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2213-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10886.00 Първа: 17.11.2023
Втора: 17.11.2023

ДГС Места

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27870.00 Първа: 21.11.2023
Втора: 21.11.2023

ДГС Места

Обект: 2308-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19244.00 Първа: 21.11.2023
Втора: 21.11.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2319-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15235.00 Първа: 10.11.2023
Втора: 10.11.2023

ДГС Места

Обект: 2308-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23275.00 Първа: 09.11.2023
Втора: 09.11.2023

ДГС Места

Обект: 2308-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28497.00 Първа: 07.11.2023
Втора: 07.11.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15876.00 Първа: 08.11.2023
Втора: 08.11.2023

ДГС Добринище

Обект: 2312-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23621.00 Първа: 06.11.2023
Втора: 06.11.2023

ДГС Добринище

Обект: 2301-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12255.00 Първа: 06.11.2023
Втора: 06.11.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7247.00 Първа: 03.11.2023
Втора: 03.11.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330ТТ1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4993.00 Първа: 03.11.2023
Втора: 03.11.2023

ДГС Добринище

Обект: 2321-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18497.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2320-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13196.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 20/21-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15118.00 Първа: 05.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2319-1-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25615.00 Първа: 15.11.2023
Втора: 15.11.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18821.00 Първа: 25.10.2023
Втора: 25.10.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1435.00 Първа: 24.10.2023
Втора: 24.10.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 23/29-45 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13873.00 Първа: 24.10.2023
Втора: 24.10.2023

ДГС Места

Обект: 2324-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10082.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Места

Обект: 2313-1-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11816.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Места

Обект: 2312-1-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 9492.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2328-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23206.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2317-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37392.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2314-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9169.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37740.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2213-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23650.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35744.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 5615.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2219-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 13660.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2214-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 31682.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2208-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 13238.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 18356.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 18530.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 4938.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2308-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15752.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2319-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36554.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2312-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20118.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2301-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16550.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25706.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2202-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5910.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2325Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21788.00 Първа: 14.11.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2315Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54758.00 Първа: 14.11.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2312Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20900.00 Първа: 10.10.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3253.00 Първа: 10.10.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Гърмен

Обект: 2321-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49915.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2317-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31140.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2316-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16682.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37054.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20637.00 Първа: 04.10.2023
Втора: 04.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2301-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17420.00 Първа: 04.10.2023
Втора: 04.10.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2326-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32614.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8249.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2321-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6498.00 Първа: 21.09.2023
Втора: 21.09.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15276.00 Първа: 21.09.2023
Втора: 21.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 22082214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 14175.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 31894.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 6541.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2319-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16080.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2310-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17400.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2301-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18895.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Места

Обект: 2222-1-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16956.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 4223.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 5871.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30022.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23548.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-Т3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19675.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-Т2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25113.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-Т1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24632.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Гърмен

Обект: 2316-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27340.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 14.09.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2316-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27663.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 14.09.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2308-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38302.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 14.09.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46073.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 14.09.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2314-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20070.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 14.09.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2230-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22809.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 14.09.2023

ДГС Добринище

Обект: ЦС-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10277.00 Първа: 04.10.2023
Втора: 04.10.2023

ДГС Елешница

Обект: 2319-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13079.00 Първа: 13.09.2023
Втора: 13.09.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 23-18/39 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17473.00 Първа: 12.09.2023
Втора: 12.09.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2220-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4274.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2206-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6503.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22309.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25595.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Разлог

Обект: 2332-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25695.00 Първа: 05.09.2023
Втора: 05.09.2023

ДГС Места

Обект: 2316С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11835.00 Първа: 25.08.2023
Втора: 25.08.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2301-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16014.00 Първа: 24.08.2023
Втора: 24.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2328-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17178.00 Първа: 23.08.2023
Втора: 23.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2321-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39698.00 Първа: 23.08.2023
Втора: 23.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2321-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35554.00 Първа: 23.08.2023
Втора: 23.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2314-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20648.00 Първа: 23.08.2023
Втора: 23.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2231-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34619.00 Първа: 23.08.2023
Втора: 23.08.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2318-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23065.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023

ДГС Места

Обект: 2317С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12548.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2319-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46335.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2312-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18261.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023

ДГС Места

Обект: 2309-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16953.00 Първа: 18.08.2023
Втора: 18.08.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 76903.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 23062314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 20198.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 6395.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2303-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 34912.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 39293.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 20510.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25311.00 Първа: 18.08.2023
Втора: 18.08.2023

ДГС Самоков

Обект: 2238-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25137.00 Първа: 15.08.2023
Втора: 15.08.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 10892.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Симитли

Обект: 2337-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2550.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Симитли

Обект: 2339-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31277.00 Първа: 17.07.2023
Втора: 17.07.2023

ДГС Добринище

Обект: 2303-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19200.00 Първа: 11.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Места

Обект: 2309-1-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32734.00 Първа: 10.08.2023
Втора: 10.08.2023

ДГС Места

Обект: 2313-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26170.00 Първа: 09.08.2023
Втора: 09.08.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17748.00 Първа: 09.08.2023
Втора: 09.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2328-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15555.00 Първа: 04.08.2023
Втора: 04.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2328-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43666.00 Първа: 04.08.2023
Втора: 04.08.2023

ДГС Добринище

Обект: 13/14-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14264.00 Първа: 29.08.2023
Втора: 29.08.2023

ДГС Добринище

Обект: 2304-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6231.00 Първа: 03.08.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2317-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29899.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 27.07.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2306-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40824.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 27.07.2023

ДГС Места

Обект: 2315-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15029.00 Първа: 25.07.2023
Втора: 25.07.2023

ДГС Добринище

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8597.00 Първа: 14.07.2023
Втора: 21.07.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2318-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19135.00 Първа: 11.08.2023
Втора: 11.08.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37321.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2303-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40070.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 23002202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15782.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2219-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33940.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2903.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26122.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20108.00 Първа: 14.07.2023
Втора: 14.07.2023