В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33710.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14844.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35674.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2202-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12672.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35217.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51760.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2020-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4917.00 Първа: 17.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 22-2010 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11657.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7956.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25760.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2130-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14717.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 21042203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21452.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22673.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-16 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5615.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12970.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9677.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5019.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4598.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20773.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22117.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16376.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15471.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2017-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1494.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11226.00 Първа: 22.02.2022
Втора: 01.03.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27862.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17185.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Белово

Обект: 2200 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5362.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-15 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12225.00 Първа: 21.01.2022
Втора: 21.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-14 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2650.00 Първа: 25.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6994.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9462.00 Първа: 07.01.2022
Втора: 07.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2150-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10124.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8266.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7662.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46050.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022