В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2327-35 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21955.00 Първа: 02.08.2024
Втора: 02.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-E-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19726.00 Първа: 07.08.2024
Втора: 07.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-Е-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17119.00 Първа: 07.08.2024
Втора: 07.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-Е-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21819.00 Първа: 07.08.2024
Втора: 07.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39962.00 Първа: 07.08.2024
Втора: 07.08.2024

ДГС Разлог

Обект: 2443С-П1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7896.00 Първа: 06.08.2024
Втора: 06.08.2024

ДГС Разлог

Обект: 2420-П2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 1816.00 Първа: 06.08.2024
Втора: 06.08.2024

ДГС Разлог

Обект: 2420-П1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14400.00 Първа: 06.08.2024
Втора: 06.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 24212318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9926.00 Първа: 02.08.2024
Втора: 02.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2316-I Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12098.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-до Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1267.00 Първа: 30.07.2024
Втора: 30.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2317-до Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11088.00 Първа: 30.07.2024
Втора: 30.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-до Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10613.00 Първа: 30.07.2024
Втора: 30.07.2024

ДГС Катунци

Обект: 2333П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13128.00 Първа: 29.07.2024
Втора: 29.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2420-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14320.00 Първа: 26.07.2024
Втора: 26.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2321-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10450.00 Първа: 26.07.2024
Втора: 26.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 23182421 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10236.00 Първа: 26.07.2024
Втора: 26.07.2024

ДГС Белово

Обект: 2400-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8466.00 Първа: 30.07.2024
Втора: 30.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2413-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13490.00 Първа: 22.07.2024
Втора: 22.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2402-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33480.00 Първа: 22.07.2024
Втора: 22.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2312-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11160.00 Първа: 22.07.2024
Втора: 22.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6512.00 Първа: 22.07.2024
Втора: 22.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2306-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48836.00 Първа: 22.07.2024
Втора: 22.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2306-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21315.00 Първа: 22.07.2024
Втора: 22.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2403-E-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3626.00 Първа: 23.07.2024
Втора: 23.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2305-E-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2970.00 Първа: 23.07.2024
Втора: 23.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2342TT-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3687.00 Първа: 22.07.2024
Втора: 22.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2417-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14320.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3175.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12861.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3040.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18074.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5308.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15442.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24042406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16261.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8200.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДГС Катунци

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3323.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-E-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21918.00 Първа: 12.07.2024
Втора: 12.07.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2300Д-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37910.00 Първа: 09.07.2024
Втора: 09.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2420-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8697.00 Първа: 05.07.2024
Втора: 05.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2419-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4635.00 Първа: 05.07.2024
Втора: 05.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19021.00 Първа: 09.07.2024
Втора: 09.07.2024

ДГС Петрич

Обект: 2434-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16884.00 Първа: 04.07.2024
Втора: 04.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24243.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1701.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15457.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13763.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5112.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1186.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23144.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15638.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1243.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7868.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29919.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14123.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1533.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18741.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2317-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11869.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7623.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4185.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10105.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10507.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1318.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1991.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2731.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3167.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5369.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4179.00 Първа: 23.07.2024
Втора: 23.07.2024

ДГС Невестино

Обект: 2309-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12994.00 Първа: 25.06.2024
Втора: 25.06.2024

ДГС Разлог

Обект: ЦС-4-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 5222.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19196.00 Първа: 24.06.2024
Втора: 24.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20525.00 Първа: 12.07.2024
Втора: 12.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35095.00 Първа: 12.07.2024
Втора: 12.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36523.00 Първа: 24.06.2024
Втора: 24.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2405-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28406.00 Първа: 12.07.2024
Втора: 12.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2313-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26400.00 Първа: 24.06.2024
Втора: 24.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19440.00 Първа: 24.06.2024
Втора: 24.06.2024

ДГС Добринище

Обект: 2417-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11120.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДГС Добринище

Обект: 2321-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 8570.00 Първа: 05.07.2024
Втора: 05.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2319-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 13175.00 Първа: 05.07.2024
Втора: 05.07.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 24472417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21271.00 Първа: 07.08.2024
Втора: 07.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2446-Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44141.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДГС Места

Обект: 2327С1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18037.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДГС Места

Обект: 2313-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7150.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДЛС Арамлиец

Обект: 2311-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7948.00 Първа: 12.06.2024
Втора: 12.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17785.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19707.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9488.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38564.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42353.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11926.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21333.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15064.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3596.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6347.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2431-П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8066.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 24242444 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22682.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2421 E-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10606.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2301-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42349.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39030.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2334-С 1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5556.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Добринище

Обект: 12241819 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22694.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 24172326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20460.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2447-E1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35226.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2316-I Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 13442.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2443E-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 12469.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420E-9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 15894.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2312-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30378.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32668.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39723.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2408-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56584.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2204-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16526.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2311-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9040.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2417 Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17557.00 Първа: 21.05.2024
Втора: 21.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2421Е-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23126.00 Първа: 21.05.2024
Втора: 21.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2413-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11552.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2317-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8620.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ЮЗДП

Обект: 2312-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 30378.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11160.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Кресна

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5965.00 Първа: 05.06.2024
Втора: 05.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5159.00 Първа: 05.06.2024
Втора: 05.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18646.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4696.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24072317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22959.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19170.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 99338.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23509.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22548.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16623.00 Първа: 29.05.2024
Втора: 29.05.2024

ДГС Добринище

Обект: 2319-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 16845.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2444-Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32842.00 Първа: 10.05.2024
Втора: 10.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2443Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16200.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2443Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12469.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2443E-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11648.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19434.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2417 Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30525.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Елешница

Обект: 2320-1-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14186.00 Първа: 07.05.2024
Втора: 07.05.2024

ДГС Добринище

Обект: ЦС-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17898.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2320-1-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14186.00 Първа: 29.04.2024
Втора: 29.04.2024

ДГС Разлог

Обект: 2338С-П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 747.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2318-П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9699.00 Първа: 06.08.2024
Втора: 06.08.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2421Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19941.00 Първа: 26.04.2024
Втора: 26.04.2024

ДГС Места

Обект: 2402-1-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 7725.00 Първа: 24.04.2024
Втора: 24.04.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31050.00 Първа: 24.04.2024
Втора: 24.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22593.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16924.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2406-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36975.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2408-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39711.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31077.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18555.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2424-Е-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9416.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 7364.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 6370.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2443Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17999.60 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18557.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18071.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2408-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 58068.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2407-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25741.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20789.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 97693.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42753.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8901.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3149.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22083.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15345.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДГС Добринище

Обект: 2321-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17760.00 Първа: 10.05.2024
Втора: 10.05.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2421E-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34788.95 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Места

Обект: 2222-1-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14712.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2443E-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12942.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2443E-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13854.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2418-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27787.00 Първа: 08.04.2024
Втора: 08.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2408-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40838.00 Първа: 08.04.2024
Втора: 08.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2407-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17036.00 Първа: 08.04.2024
Втора: 08.04.2024