В хармония с природата

Лесокултурни мероприятия

ДГС Кюстендил

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77047.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 22.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15794.00 Първа: 16.02.2023
Втора: 16.02.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6456.00 Първа: 13.02.2023
Втора: 13.02.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10338.00 Първа: 13.02.2023
Втора: 13.02.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14685.00 Първа: 13.02.2023
Втора: 13.02.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6662.00 Първа: 13.02.2023
Втора: 13.02.2023

ДГС Петрич

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 101715.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023