В хармония с природата

Лесокултурни мероприятия

ДГС Радомир

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25897.85 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Симитли

Обект: .2402А Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4293.38 Първа: 25.06.2024
Втора: 25.06.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8442.72 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13198.75 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Места

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4451.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Трън

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3858.81 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Трън

Обект: първо и второ отглеждане на двугодишни горски култури (ръчно плевене, разрохкване на почвата и окопаване в площадки 30/30) в подотдели 80а, 466р, в териториалния обхват на ДГС Трън, общ. Трън Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4251.41 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Трън

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8281.67 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Земен

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6524.62 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33767.55 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДЛС Искър

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 94362.41 Първа: 03.04.2024
Втора: 03.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 24001 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38396.38 Първа: 02.04.2024
Втора: 02.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13053.36 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9490.94 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14847.43 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12744.65 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 58182.66 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8525.21 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Кресна

Обект: ЛКД-2403-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4673.64 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Кресна

Обект: ЛКД-2402-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3413.01 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40396.64 Първа: 13.03.2024
Втора: 13.03.2024

ДЛС Осогово

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17441.19 Първа: 13.03.2024
Втора: 13.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13875.20 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8391.60 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20453.26 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6991.58 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8935.68 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4096.85 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС София

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30943.47 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС София

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57383.56 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Земен

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14330.51 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 24-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11867.58 Първа: 26.02.2024
Втора: 26.02.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 6405.08 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2586.33 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20117.98 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Радомир

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13740.35 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

ДГС Сливница

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7927.84 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Сливница

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9831.49 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 24-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 15.02.2024
Втора: 15.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4658.29 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7887.71 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45518.75 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3279.90 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21396.73 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20674.66 Първа: 14.02.2024
Втора: 14.02.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44835.16 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024