В хармония с природата

Информация

Приоритет в политиката на предприятието е активната комуникация с подрастващите и въвеждането им в лесовъдската професия и сред природата по забавен и интересен начин.

За целта ежемесечно се организират занимания по горска педагогика и работа с деца, които се водят от над 30 обучени горски служители от ЮЗДП и държавните горски и ловни стопанства на територията на предприятието.

По време на заниманията по горска педагогика, както и в рамките на инициативи като "Лесовъд за един ден" и "Растем заедно с нашата гора" от 2016 г. до днес са проведени занимания с над 2000 деца.  

В по-големите населени места заниманията се организират чрез мобилно горско училище, а в по-малките населени места игрите се провеждат в гората. ЮЗДП ползва опита на горските педагогически центрове в Австрия, като осигурява минибус, оборудван с образователни материали, препарати на растения и животни, както и занимателни игри за децата.

Чрез образователните и интерактивни дейности децата научават всичко за гората, ползите от нея и за грижите, които тя изисква.

Заявки за провеждане на занимания в начални училища и детски градини може да изпращате на и-мейла на ЮЗДП: swdp@abv.bg или на телефон 073/884 203.   

Галерия