В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Кюстендил

Обект: 24011 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28790.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24009 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57330.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24013 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39344.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24008 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34145.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24014 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78165.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24012 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68402.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24007 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35374.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24006 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50068.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24015 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 77540.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24005МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 98903.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24004МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 131266.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24010 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37373.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24003МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35665.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24002МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 110478.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 24001МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44403.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20231.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10120.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24926.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47902.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36575.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44130.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23407.00 Първа: 21.12.2023

ДГС Брезник

Обект: 2406МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32475.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Брезник

Обект: 2403МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 79473.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34181.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Брезник

Обект: 2402МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 61423.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2415МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 102649.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 76303.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37895.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 64384.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Брезник

Обект: 2401МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34613.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53584.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2410МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 71398.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2409МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72706.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24765.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45294.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32149.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 55835.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26137.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50570.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 63529.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Трън

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25129.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26343.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 98818.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46173.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50177.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 110084.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2405мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54990.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2404мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60915.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2403мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26760.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2401мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46854.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2402мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57290.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59907.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2401-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41940.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 84324.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 71526.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 131612.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2416 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40268.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 56011.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 35039.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29582.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28553.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 114167.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2414 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 29975.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2411-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31604.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14304.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23509.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10048.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24371.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8785.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12255.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 146755.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2405MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74928.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 58819.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2404MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28080.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2403MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 114596.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2402MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28015.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2401MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19032.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 118794.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44403.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54600.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2407 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42336.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2406 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 130545.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 129082.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2402 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 63802.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32751.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42306.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2401 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 36657.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2430 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25045.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2429 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35945.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2428 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19510.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2427 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28910.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16168.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75716.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60024.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2426 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17850.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2425 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20565.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2424 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67865.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42575.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2422 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39445.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2421 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23555.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48396.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 146867.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2420 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39870.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 69833.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2413МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22311.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2412МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20420.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42975.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2407МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53858.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2418 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 69415.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48880.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22255.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28405.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51765.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2406МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72987.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68770.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 129361.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 55253.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 97592.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2401МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60876.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Места

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21943.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Места

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 82602.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14277.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15216.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17035.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30034.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60373.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35950.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2415MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22347.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 61672.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 28.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54495.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37804.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29141.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26918.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 127642.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 28.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2403MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65288.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 119651.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 28.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24298.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38745.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14347.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 84526.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2404МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60630.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74014.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52686.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8920.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 163671.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 105796.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 69178.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 89165.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35861.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20578.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8195.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25185.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2405МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10594.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2404МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16590.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2403МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9834.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26187.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47755.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74061.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2402МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38554.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Земен

Обект: 2401МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19160.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24330.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37610.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 102655.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 88921.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2406МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9950.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2405МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44410.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7300.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 76294.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53440.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28316.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56863.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57613.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 102543.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25104.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 77794.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30439.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 58526.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21652.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30150.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50560.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Радомир

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26926.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14593.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68994.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9433.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 131463.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65257.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Сандански

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68796.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2403МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 84760.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2402МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68000.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36030.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43756.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42891.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023