В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Дупница

Обект: 2201мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 77290.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11420.00 Първа: 16.12.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27339.00 Първа: 30.12.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38282.00 Първа: 30.12.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50193.00 Първа: 16.12.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49464.00 Първа: 16.12.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44004.00 Първа: 16.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25748.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 16.12.2021

ДЛС Искър

Обект: 22101МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 171995.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 16.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27890.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 16.12.2021

ДГС Елешница

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40121.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 16.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2230М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 34582.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2228М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 47956.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2206М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 24139.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Места

Обект: 2207МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16247.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2219М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 45168.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2218М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 63142.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2205М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 27102.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2203М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 46978.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2213М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 86952.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2207М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 123728.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22010 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 36373.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22009 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 11917.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22008 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22083.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22007 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 14084.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2201 мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 88396.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22006 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 20401.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22004 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22417.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22002с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 18358.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДЛС Осогово

Обект: 22001с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 40957.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2226 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16846.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2225 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25793.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2224 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25837.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2223 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78449.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2222 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62233.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2221 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7600.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2220 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21526.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2219 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13356.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2218 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36452.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2217 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15811.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2216 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52187.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2215 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34187.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2214 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15867.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2213 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22856.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2212 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29097.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2211 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19597.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2210 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49634.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2209 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19025.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24383.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2206 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17239.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 93447.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40481.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 60848.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 23.12.2021

ДГС Петрич

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25083.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 45529.00 Първа: 13.12.2021
Втора: 13.12.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 18425.00 Първа: 13.12.2021
Втора: 13.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35323.00 Първа: 15.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69023.00 Първа: 15.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21141.00 Първа: 15.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12475.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32325.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16031.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29738.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30394.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10202.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31668.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22489.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 71991.00 Първа: 13.12.2021
Втора: 13.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46686.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Сандански

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68922.00 Първа: 10.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2218 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 34966.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2214 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 4795.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2213 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 3560.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33621.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7050.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 29270.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2393.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 44144.00 Първа: 13.12.2021
Втора: 13.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28500.00 Първа: 14.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17881.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23473.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33233.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16067.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4906.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2202МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 26987.00 Първа: 13.12.2021
Втора: 13.12.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 48444.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 94588.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2201МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22151.00 Първа: 13.12.2021
Втора: 13.12.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 44975.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 10721.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25146.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 73130.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 64593.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12899.00 Първа: 09.12.2021
Втора: 09.12.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 77743.00 Първа: 09.12.2021
Втора: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23362.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25242.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22098.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 26699.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 38401.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22616.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 42027.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Катунци

Обект: 2200 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 37459.00 Първа: 09.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24228.00 Първа: 09.12.2021
Втора: 09.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33543.00 Първа: 09.12.2021
Втора: 09.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24780.00 Първа: 09.12.2021
Втора: 09.12.2021

ДГС Земен

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54839.00 Първа: 09.12.2021
Втора: 09.12.2021

ДГС Сливница

Обект: 6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ценоразпис ФЛ 8219.00 Първа: 11.11.2021
Втора: 11.11.2021

ДГС Петрич

Обект: 2144 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1358.00 Първа: 26.11.2021
Втора: 26.11.2021

ДГС Симитли

Обект: 2157-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 11048.00 Първа: 30.11.2021
Втора: 30.11.2021

ДГС Симитли

Обект: 2155-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 26828.00 Първа: 30.11.2021
Втора: 30.11.2021

ДГС Симитли

Обект: 2154-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8240.00 Първа: 30.11.2021
Втора: 30.11.2021

ДГС Симитли

Обект: 2151-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 34390.00 Първа: 30.11.2021
Втора: 30.11.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21045п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16309.00 Първа: 16.11.2021
Втора: 16.11.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21044п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15600.00 Първа: 16.11.2021
Втора: 16.11.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21043п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16517.00 Първа: 16.11.2021
Втора: 16.11.2021

ДГС Сливница

Обект: 21948 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14604.00 Първа: 12.11.2021
Втора: 12.11.2021

ДГС Невестино

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 7050.00 Първа: 15.11.2021
Втора: 15.11.2021

ДГС Симитли

Обект: 2149 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25381.00 Първа: 02.11.2021
Втора: 02.11.2021

ДГС Симитли

Обект: 2148 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 23707.00 Първа: 02.11.2021
Втора: 02.11.2021

ДГС Кресна

Обект: 2142 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9935.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Кресна

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8822.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Кресна

Обект: 2140 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7060.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Кресна

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11264.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Сливница

Обект: 21844 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31084.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Дупница

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 3587.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Петрич

Обект: 2143 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18553.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Земен

Обект: 2141с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22728.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21502 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40550.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 27.10.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21501 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43038.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 27.10.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 31275.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 16639.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 20976.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Симитли

Обект: 2147 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34347.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2146 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 36933.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2145 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 43902.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2144 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 20441.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35723.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2157 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4054.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2156 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12711.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2155 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4654.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2154 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3815.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Белица

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22443.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Белица

Обект: 2118с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14125.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДЛС Кричим

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18732.00 Първа: 13.10.2021
Втора: 13.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21031 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 46768.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21030 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 65238.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21034с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 38688.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 9177.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21033с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 95646.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21032 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 75131.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 366689.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 57269.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 53218.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 42145.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 65708.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21501 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 52198.00 Първа: 01.10.2021
Втора: 01.10.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21502 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22930.00 Първа: 01.10.2021
Втора: 01.10.2021

ДГС Дупница

Обект: 2129мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 15317.00 Първа: 24.09.2021
Втора: 24.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2138 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20541.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2137МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20510.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2136 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8365.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2135МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37827.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Белово

Обект: 2121мн Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ценоразпис ФЛ и ЮЛ 17540.00 Първа: 03.09.2021
Втора: 03.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2142 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 688.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24820.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2140 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5749.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Симитли

Обект: 2140 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6704.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30512.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22345.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 55100.00 Първа: 21.10.2021
Втора: 21.10.2021

ДГС Сливница

Обект: 21740-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14640.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Дупница

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31569.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2595.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34315.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС София

Обект: 21736п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29818.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС София

Обект: 21735п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12557.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Радомир

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 68256.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Земен

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 94304.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Невестино

Обект: 2100ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 113110.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Брезник

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 72498.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021