В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Струмяни

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20527.00 Първа: 03.06.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23664.00 Първа: 03.06.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18699.00 Първа: 03.06.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17639.00 Първа: 03.06.2022

ДГС Трън

Обект: 2213 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 2352.00 Първа: 02.06.2022
Втора: 02.06.2022

ДГС Трън

Обект: 2212П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 3928.00 Първа: 02.06.2022
Втора: 02.06.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2236С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 3682.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 08.06.2022

ДГС Разлог

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62792.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Добринище

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 84888.00 Първа: 31.05.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 89751.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 64895.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Симитли

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51044.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Радомир

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 86883.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС София

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 67858.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 20.05.2022

ДЛС Искър

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32735.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 20.05.2022

ДГС Сливница

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63753.00 Първа: 20.05.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 106684.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 20.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2234 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6213.00 Първа: 19.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2235 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 19114.00 Първа: 19.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2232 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15063.00 Първа: 19.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2231 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15125.00 Първа: 19.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2230 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 10918.00 Първа: 19.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2229 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18055.00 Първа: 19.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Сливница

Обект: 22426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 62701.00 Първа: 17.05.2022

ДГС Сливница

Обект: 22425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21914.00 Първа: 17.05.2022

ДГС Невестино

Обект: 2228 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28537.00 Първа: 19.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Добринище

Обект: 2214 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20079.00 Първа: 12.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Добринище

Обект: 2213 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38236.00 Първа: 12.05.2022
Втора: 19.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2243 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7042.00 Първа: 11.05.2022
Втора: 11.05.2022

ДГС Симитли

Обект: 2226МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27260.00 Първа: 04.05.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2251 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9850.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2250 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 19016.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2249 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14306.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2248 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13150.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2247 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 11400.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2246 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15858.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2245 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13855.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2244 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9785.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2243 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7430.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16475.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14289.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42290.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17160.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23590.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 81465.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 353185.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17870.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23045.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Белово

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 88293.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Белово

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 82053.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Белово

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 47743.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37047.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11979.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12103.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11780.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23754.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Трън

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 5235.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Трън

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17259.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Трън

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8582.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 82531.00 Първа: 13.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13573.00 Първа: 13.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДГС Кресна

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12313.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Кресна

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33627.00 Първа: 12.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Кресна

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12375.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Кресна

Обект: 2218 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9140.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Кресна

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 11342.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Кресна

Обект: 2216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17729.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Кресна

Обект: 2215МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23161.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Кресна

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20754.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Кресна

Обект: 2213МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20728.00 Първа: 12.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Елешница

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24594.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 19.04.2022

ДГС Елешница

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12882.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 19.04.2022

ДГС Елешница

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11570.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 19.04.2022

ДГС Елешница

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78818.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 19.04.2022

ДГС Елешница

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17908.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 19.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 47011.00 Първа: 06.04.2022
Втора: 06.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22021 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 10698.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 05.05.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22020 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 164093.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 05.05.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 93074.00 Първа: 06.04.2022
Втора: 13.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 162378.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30765.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Петрич

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 72680.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Сандански

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31645.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Сандански

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27073.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Сандански

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62919.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51679.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2220МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13760.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19243.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 134926.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 70359.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Симитли

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13275.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 107352.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 61069.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6697.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 4173.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21423.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7400.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6031.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Трън

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 88069.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 39193.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 51205.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25649.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32014.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52702.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15935.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 56922.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23744.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40920.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23486.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46426.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46063.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 49514.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32672.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 29273.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52547.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22350.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 60239.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 1771.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22016с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 33923.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Белица

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56567.00 Първа: 01.03.2022
Втора: 01.03.2022

ДГС Белица

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22379.00 Първа: 01.03.2022
Втора: 01.03.2022

ДГС Белица

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 42057.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2246 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15844.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20345.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29603.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9362.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Белица

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 39932.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33591.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26038.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Белица

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 160593.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42003.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2210МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18970.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2219МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14000.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2218МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41960.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2217МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8490.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Дупница

Обект: 2211мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27862.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 1904Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 220591.00 Първа: 02.02.2022
Втора: 02.02.2022

ДГС Дупница

Обект: 2210мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52295.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2201Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 107203.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2201 - Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 203241.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022

ДГС Трън

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14019.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20782.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14921.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 57241.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 20.05.2022

ДГС Трън

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6647.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 80635.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Трън

Обект: 2204П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5773.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Брезник

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12525.00 Първа: 26.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Брезник

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32623.00 Първа: 26.01.2022
Втора: 26.01.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17681.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2001Д22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 80222.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32909.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 52105.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 72894.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22742.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35295.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27394.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 163788.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

ДЛС Кричим

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18524.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДЛС Кричим

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18524.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС София

Обект: 22108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 90200.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38270.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22106п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16812.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22105п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 5031.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42438.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС Добринище

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48460.00 Първа: 19.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Добринище

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28842.00 Първа: 19.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33729.00 Първа: 21.01.2022
Втора: 28.01.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22014 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19794.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022