В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Осогово

Обект: 24021-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42365.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24020 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 154439.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24019-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 167966.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДГС Катунци

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14390.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2430 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36085.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2429 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 38080.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2426 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32120.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2425 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67140.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2424 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18230.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2422 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 63985.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13104.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67905.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 63659.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44163.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56468.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57843.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Радомир

Обект: 2421-П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5088.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Радомир

Обект: 2420-П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12000.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2420 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27510.00 Първа: 03.06.2024
Втора: 03.06.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39369.00 Първа: 03.06.2024
Втора: 03.06.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56658.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2422 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 71385.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Симитли

Обект: 2433MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 77269.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2418-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 93431.00 Първа: 27.05.2024
Втора: 27.05.2024

ДГС Сандански

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 140837.00 Първа: 23.05.2024
Втора: 23.05.2024

ДГС Сандански

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41492.00 Първа: 23.05.2024
Втора: 23.05.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 66713.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33779.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДГС Добринище

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22175.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДГС Места

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43359.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДЛС Арамлиец

Обект: 2423МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 118253.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДЛС Арамлиец

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41200.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Катунци

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 126865.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Катунци

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36601.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Катунци

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49704.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5319.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47670.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 16925.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23290.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50495.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2428 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34340.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Самоков

Обект: 2446 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23120.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2445 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24390.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2444 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17480.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2443 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48930.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2442 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17185.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2441 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49450.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2440 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54810.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2439 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56805.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2438 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25150.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2437 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36790.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2436 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37260.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2435 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24235.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Самоков

Обект: 2434 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25580.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

Община Якоруда

Обект: ОГТ 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1568.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28768.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Трън

Обект: 2419MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 0.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2419МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 113170.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДЛС Искър

Обект: 24302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72311.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Искър

Обект: 24301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70782.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5390.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16426.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 76604.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 55094.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96634.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2410МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 87781.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67700.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Симитли

Обект: 2432 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72851.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2431П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74925.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Самоков

Обект: 2402Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 324480.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Радомир

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39358.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Радомир

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22680.00 Първа: 27.05.2024
Втора: 27.05.2024

ДГС Радомир

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23389.00 Първа: 27.05.2024
Втора: 27.05.2024

ДГС София

Обект: 24222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6289.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24115-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14022.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24105-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9625.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24104-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20382.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24101-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56488.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18874.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68688.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2420МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29888.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2419МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 156592.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2418МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45270.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2409МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74895.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2408МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 127106.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2407МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 0.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2406МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 103130.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 92887.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43829.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2427 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 94191.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2428 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 91105.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56682.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46582.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2424МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33807.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 99740.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2427 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46125.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29655.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34540.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49995.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20845.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25130.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35800.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59565.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2025

ДГС Сандански

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52285.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Сандански

Обект: 2420-1-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 62883.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Сандански

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86035.00 Първа: 23.05.2024
Втора: 23.05.2024

ДЛС Осогово

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 182906.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 110478.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Земен

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38554.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42255.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС София

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 178305.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Сливница

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 179463.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Радомир

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50787.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 114452.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Брезник

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 219039.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60953.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54394.00 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28050.00 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11054.00 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 154863.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24017с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38547.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24016с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 114288.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 174873.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24014 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16469.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24013 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 83063.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53570.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДЛС Арамлиец

Обект: 2400ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 108026.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2400ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53182.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2400ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 255143.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС София

Обект: 2400 ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 152030.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33482.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13309.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39046.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Трън

Обект: 2401Д Статус: Отказана
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 311890.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2445 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 0.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24853.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24726.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32279.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДЛС Искър

Обект: 24103МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72311.00 Първа: 28.03.2024
Втора: 28.03.2024

ДЛС Искър

Обект: 24102МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70782.00 Първа: 28.03.2024
Втора: 28.03.2024

ДЛС Искър

Обект: 24101МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50369.00 Първа: 28.03.2024
Втора: 28.03.2024

ДГС Сандански

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65020.00 Първа: 23.05.2024
Втора: 23.05.2024

ДГС Сандански

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29998.00 Първа: 23.05.2024
Втора: 23.05.2024

ДГС Белово

Обект: 2443 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 130155.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2442 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36389.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2441 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62386.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2440 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51938.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2439 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 127613.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2438мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 153793.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2437 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24440.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2436 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17040.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2435 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34858.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2434 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86267.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Елешница

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 185227.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Симитли

Обект: 2422-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35988.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Симитли

Обект: 2421-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37841.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Симитли

Обект: 2420-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65824.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2405Смт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31970.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2420мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 145336.00 Първа: 28.03.2024
Втора: 28.03.2024

ДГС Сливница

Обект: 24217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 55986.00 Първа: 25.03.2024
Втора: 25.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31508.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2421 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15580.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2420 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25337.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Петрич

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51485.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Сандански

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67766.00 Първа: 23.05.2024
Втора: 23.05.2024

ДГС Сандански

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30190.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Сандански

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54580.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59365.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2415мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78419.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15233.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10980.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане