В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 21035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2474.00 Първа: 22.10.2021
Втора: 22.10.2021

ДГС Елешница

Обект: 2005-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8517.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Ихтиман

Обект: 2107с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 720.00 Първа: 18.10.2021
Втора: 18.10.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10892.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2155С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6289.00 Първа: 18.10.2021
Втора: 18.10.2021

ДГС Кресна

Обект: 2143 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4512.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2126 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11074.00 Първа: 27.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2143 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16888.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2142-193 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9648.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Брезник

Обект: 2135П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 62094.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС София

Обект: 21739п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2280.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21738п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4140.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС Разлог

Обект: 2111/2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12619.00 Първа: 12.08.2021
Втора: 12.08.2021

ДГС Катунци

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18915.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Елин Пелин

Обект: чл.51б Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 306.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Якоруда

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17538.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Места

Обект: 2137С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13937.00 Първа: 24.09.2021
Втора: 24.09.2021

ДГС Елешница

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5064.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Места

Обект: 2136С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10908.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20940.00 Първа: 07.10.2021
Втора: 07.10.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2152С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 21651.00 Първа: 20.09.2021
Втора: 20.09.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 38231.00 Първа: 30.11.-0001

Община Якоруда

Обект: ОГТ 14 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 986.00 Първа: 26.10.2021
Втора: 26.10.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 14814.00 Първа: 03.09.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2114-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12970.00 Първа: 28.09.2021
Втора: 28.09.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 16376.00 Първа: 03.09.2021

ДГС Дупница

Обект: 2128с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 548.00 Първа: 24.09.2021
Втора: 24.09.2021

ДГС Дупница

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1418.00 Първа: 24.09.2021
Втора: 24.09.2021

ДГС Белово

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 23868.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС София

Обект: 21737п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2886.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС Трън

Обект: 2149П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3672.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Трън

Обект: 2152П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13504.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Трън

Обект: 2151П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2624.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Трън

Обект: 2150С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8667.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Симитли

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42615.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Трън

Обект: 2140П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4064.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС Добринище

Обект: 2116МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12178.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2115МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12078.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18954.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2112С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 37930.00 Първа: 30.08.2021
Втора: 30.08.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2123ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 116221.00 Първа: 15.09.2021
Втора: 15.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2113С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 26180.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДГС Сандански

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8114.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21742-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 35245.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21743-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14488.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21741-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5141.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21739-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7264.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Земен

Обект: 2140с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1010.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Земен

Обект: 2139с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6511.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Трън

Обект: 2133С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5400.00 Първа: 27.05.2021
Втора: 27.05.2021

ДГС Катунци

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10945.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 870.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС Гърмен

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8288.00 Първа: 03.09.2021
Втора: 03.09.2021

ДГС Разлог

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34879.00 Първа: 01.09.2021
Втора: 01.09.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2150 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30353.00 Първа: 30.08.2021
Втора: 30.08.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30288.00 Първа: 30.08.2021
Втора: 30.08.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34814.00 Първа: 30.08.2021
Втора: 30.08.2021

ДГС Трън

Обект: 2144П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 43194.00 Първа: 02.08.2021
Втора: 02.08.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21401п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3108.00 Първа: 09.07.2021
Втора: 09.07.2021

ДГС Места

Обект: 2135С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6510.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2134С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10614.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2133С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11568.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2132С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 21272.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2131С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2881.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2130С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5432.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2129С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11880.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2128С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15512.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2127С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6320.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2126С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4087.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2125С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3960.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2124С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10706.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2123С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4622.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Места

Обект: 2122С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1907.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 21067.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Брезник

Обект: 2134П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 28902.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2126П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 19710.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2125П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 63538.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2124П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10332.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2123П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 32736.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Брезник

Обект: 2122П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 50766.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Брезник

Обект: 2121П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12445.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2120П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15661.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Брезник

Обект: 2119П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9736.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС София

Обект: 21633 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24687.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21634 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18019.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21632 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7470.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 662.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 2140251б Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 667.00 Първа: 21.07.2021
Втора: 21.07.2021

ДГС Трън

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12582.00 Първа: 06.08.2021
Втора: 06.08.2021

ДЛС Искър

Обект: 21301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25225.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2151-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37412.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2144П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1911.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 27296.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Пирдоп

Обект: 21404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 72402.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27753.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Места

Обект: 2121С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6600.00 Първа: 31.07.2021
Втора: 31.07.2021

ДГС Добринище

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11226.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2105ср Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1800.00 Първа: 09.07.2021
Втора: 09.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12831.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7785.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7610.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10932.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15911.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11700.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14221.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21653.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6580.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Трън

Обект: 2141С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1296.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Трън

Обект: 2139С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9072.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Трън

Обект: 2138С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9531.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС Рилски манастир

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 434.00 Първа: 07.09.2021
Втора: 07.09.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2115с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1621.00 Първа: 30.11.-0001

ДЛС Арамлиец

Обект: 21301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22872.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2132П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38675.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2131П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55370.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2130П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74620.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2129П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 76475.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2128П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 100870.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Земен

Обект: 2137С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2733.00 Първа: 24.06.2021
Втора: 24.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2136с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5643.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2118път Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 522.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16136.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021

ДГС Трън

Обект: 2134С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3375.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2137С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 30167.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Белово

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 17264.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Невестино

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8587.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13144.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20829.00 Първа: 15.09.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Кюстендил

Обект: 21025с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2297.00 Първа: 17.06.2021

ДГС Трън

Обект: 2136С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12744.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21638-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35433.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21637-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20640.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21636 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38435.00 Първа: 12.08.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2124 СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 12767.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21630-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2832.00 Първа: 15.06.2021

ДГС Добринище

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27075.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21027с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8517.00 Първа: 17.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25262.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5792.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Брезник

Обект: 2118П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 30918.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2117П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 30491.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2116П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 59444.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2115П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 25225.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2113П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 41695.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2135С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 20061.00 Първа: 01.01.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Трън

Обект: 2126С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4860.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Искър

Обект: 21201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10710.00 Първа: 26.05.2021
Втора: 26.05.2021

ДГС Петрич

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3000.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3450.00 Първа: 23.06.2021
Втора: 23.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21038 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32950.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21037 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22534.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21036 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37438.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35071.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35919.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Разлог

Обект: 2130-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7965.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Разлог

Обект: 2129-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10010.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Разлог

Обект: 2128-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8560.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21029с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11600.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21026с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4826.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Дупница

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8907.00 Първа: 07.07.2021
Втора: 07.07.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21028с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7480.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21024с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2995.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21023с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3607.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Брезник

Обект: 2114П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13643.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 70409.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2112-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25007.00 Първа: 16.06.2021
Втора: 16.06.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2122ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74266.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Места

Обект: 2119С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2550.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2121ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 106324.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 29414.00 Първа: 01.01.2021

ДГС София

Обект: 21427с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 789.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Места

Обект: 2120С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 16406.00 Първа: 28.05.2021

ДГС Места

Обект: 2118С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3206.00 Първа: 28.05.2021

ДГС Места

Обект: 2117С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8119.00 Първа: 28.05.2021

ДГС Места

Обект: 2116С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7647.00 Първа: 28.05.2021

ДГС София

Обект: 51-б Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7548.00 Първа: 25.05.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2120с СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 936.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Симитли

Обект: 2138 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32480.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2119с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 55530.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2118с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18671.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2117с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13505.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2116с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 49470.00 Първа: 01.01.2021