В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Места

Обект: 2239С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6877.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Места

Обект: 2238С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8861.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Места

Обект: 2237С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8600.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Дупница

Обект: 2226 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4846.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2224 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17285.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Белица

Обект: 2217-Т Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18322.00 Първа: 05.10.2022
Втора: 05.10.2022

ДГС Радомир

Обект: 2232-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1452.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Радомир

Обект: 2231-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1452.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Дупница

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11423.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Симитли

Обект: 2252П193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8740.00 Първа: 14.09.2022
Втора: 14.09.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36840.00 Първа: 03.10.2022
Втора: 03.10.2022

ДГС Самоков

Обект: 2263 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6303.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022

ДГС Самоков

Обект: 2262 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5741.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022

ДГС Самоков

Обект: 2261 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3910.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022

ДГС Разлог

Обект: 2260 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5515.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Разлог

Обект: 2259 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22773.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Разлог

Обект: 2258-С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3287.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Разлог

Обект: 2257-С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11132.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2236 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45897.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Катунци

Обект: 2210-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36829.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2220 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50505.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2219 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24717.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25479.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДГС Добринище

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 43376.00 Първа: 01.09.2022

ДГС Добринище

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36905.00 Първа: 26.09.2022

Община Разлог

Обект: 2200-ОС Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5941.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Сливница

Обект: 22833 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12395.00 Първа: 12.09.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Якоруда

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41454.00 Първа: 12.09.2022
Втора: 12.09.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 6152.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДГС Кресна

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5168.00 Първа: 24.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2235П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 23243.00 Първа: 09.08.2022
Втора: 09.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2233С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2994.00 Първа: 09.08.2022
Втора: 09.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2230С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5631.00 Първа: 10.08.2022
Втора: 10.08.2022

ДГС Радомир

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18619.00 Първа: 08.09.2022
Втора: 08.09.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50271.00 Първа: 08.09.2022
Втора: 08.09.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2246 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20621.00 Първа: 08.09.2022
Втора: 08.09.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2245 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10938.00 Първа: 08.09.2022
Втора: 08.09.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2244 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15308.00 Първа: 08.09.2022
Втора: 08.09.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 11696.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5166.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Кресна

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6110.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС София

Обект: 22337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25311.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Елешница

Обект: 2226-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12874.00 Първа: 12.08.2022
Втора: 12.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2225Р Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1325.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11051.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2223П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15172.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2222П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13238.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17412.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2220П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42546.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2219П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77298.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Белово

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10945.00 Първа: 05.08.2022
Втора: 05.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19842.00 Първа: 24.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2527.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22030 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 384.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66839.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59336.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3002.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 475.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15998.00 Първа: 22.08.2022
Втора: 22.08.2022

ДГС Дупница

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20742.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2219С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6465.00 Първа: 25.07.2022
Втора: 25.07.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20358.00 Първа: 16.08.2022
Втора: 16.08.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2213ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 112838.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 17.08.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2221с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1581.00 Първа: 25.07.2022
Втора: 25.07.2022

Община Банско

Обект: 2201-ОГТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24476.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

Община Банско

Обект: 2201-ОГТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12674.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 61086.00 Първа: 16.08.2022
Втора: 16.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6703.00 Първа: 12.08.2022
Втора: 12.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9608.00 Първа: 12.08.2022
Втора: 12.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11767.00 Първа: 12.08.2022
Втора: 12.08.2022

Община Банско

Обект: 2201-ОГТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12674.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30135.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46320.00 Първа: 15.08.2022
Втора: 15.08.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4293.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2214СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 42662.00 Първа: 22.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27477.00 Първа: 05.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Места

Обект: 2236С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14018.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Невестино

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19188.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Места

Обект: 2235С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13726.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2234С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11727.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2233С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13654.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 26407.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Места

Обект: 2232С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3462.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Земен

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13501.00 Първа: 26.09.2022
Втора: 26.09.2022

ДГС Земен

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11014.00 Първа: 05.08.2022
Втора: 05.08.2022

ДГС Земен

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3715.00 Първа: 05.08.2022
Втора: 05.08.2022

ДГС Земен

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6331.00 Първа: 05.08.2022
Втора: 05.08.2022

ДГС Белица

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6510.00 Първа: 01.08.2022
Втора: 01.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2244-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5165.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2228С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13365.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Трън

Обект: 2227С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6415.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Разлог

Обект: 2256 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7331.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Разлог

Обект: 2255 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42517.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Разлог

Обект: 2254-С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10252.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Разлог

Обект: 2253-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7694.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Разлог

Обект: 2252-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6064.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Разлог

Обект: 2251-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6412.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Разлог

Обект: 2250-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6189.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12936.00 Първа: 29.07.2022
Втора: 29.07.2022

ДГС Разлог

Обект: 2249-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6919.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16731.00 Първа: 29.07.2022
Втора: 29.07.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2222с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3822.00 Първа: 11.07.2022
Втора: 11.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22024с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12404.00 Първа: 08.07.2022
Втора: 08.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22025с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8032.00 Първа: 01.07.2022
Втора: 01.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22023с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8975.00 Първа: 01.07.2022
Втора: 01.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22027с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10756.00 Първа: 27.06.2022
Втора: 27.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22022с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14266.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9025.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43181.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14108.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30648.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Елешница

Обект: 2223-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6275.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22030с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6217.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22029с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8278.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22028с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4818.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22020с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9119.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7062.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22017с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 21021.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22021с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11267.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Добринище

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4770.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Белово

Обект: 2232с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9064.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Радомир

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15088.00 Първа: 18.07.2022
Втора: 18.07.2022

ДГС Радомир

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28078.00 Първа: 18.07.2022
Втора: 18.07.2022

ДГС Радомир

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28338.00 Първа: 18.07.2022
Втора: 18.07.2022

ДГС Радомир

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23436.00 Първа: 18.07.2022
Втора: 18.07.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 8129.00 Първа: 10.06.2022
Втора: 10.06.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2241С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14789.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 15.07.2022

ДГС Трън

Обект: 2226С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6700.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2251-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38304.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 15.07.2022

ДГС Места

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30479.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Земен

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5233.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Добринище

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29505.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Добринище

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49963.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Кресна

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16227.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38130.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Сливница

Обект: 22529 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29146.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 22528 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13424.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 22527 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32760.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Кюстендил

Обект: 22034 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12165.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2228С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11889.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2227С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9314.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2226С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12372.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2225С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18609.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22031 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32415.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2230С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 22320.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2229С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18758.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2224С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12690.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65295.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47512.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56990.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15784.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16191.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14666.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11235.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11099.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Петрич

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42570.00 Първа: 16.08.2022
Втора: 16.08.2022

ДГС Петрич

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20019.00 Първа: 01.07.2022
Втора: 01.07.2022

ДГС Елешница

Обект: 2222-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9729.00 Първа: 15.06.2022
Втора: 15.06.2022

ДГС София

Обект: 22233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11427.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14766.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8919.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7919.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5777.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21099.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34944.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 71409.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10413.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2209С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8558.00 Първа: 10.06.2022
Втора: 10.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2208С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 28520.00 Първа: 10.06.2022
Втора: 10.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31955.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36332.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28800.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12809.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28006.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Кресна

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3556.00 Първа: 22.06.2022
Втора: 22.06.2022

ДГС Елин Пелин