В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС София

Обект: 23218 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2901.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23217 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4654.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15875.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23221 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22401.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23220 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14428.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23219 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10261.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4816.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 48216.00 Първа: 01.01.2023
Втора: 01.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13889.00 Първа: 16.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 33684.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 69580.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 24153.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 16499.00 Първа: 03.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2316с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2925.00 Първа: 01.02.2023
Втора: 01.02.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 33111.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 2650.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 19178.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 14030.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 21059.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 6730.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 3999.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1137.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 6445.00 Първа: 02.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 22592.00 Първа: 02.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 80016.00 Първа: 25.01.2023
Втора: 25.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 73800.00 Първа: 13.02.2023
Втора: 13.02.2023

Община Разлог

Обект: ОГТ 23-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53513.00 Първа: 09.02.2023

Община Разлог

Обект: ОГТ 23-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20098.00 Първа: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19644.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 73175.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 121226.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 58415.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23007.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 80624.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9514.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9948.00 Първа: 02.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34506.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 110071.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5741.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2316МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16189.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Земен

Обект: 2312с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9137.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10170.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2310МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23857.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Земен

Обект: 2314с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4757.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДГС Земен

Обект: 2313с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4584.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2306МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27805.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2305МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20710.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 107326.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64673.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18651.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44325.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Дупница

Обект: 2308с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 878.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23021с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6342.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23022с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3435.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 06.01.2023

ДЛС Искър

Обект: 23104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25228.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДЛС Искър

Обект: 23103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 15168.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23019с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9425.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27388.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19629.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49979.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23902.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23724.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24158.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11979.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21041.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53918.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46910.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62862.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37704.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60052.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21596.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18675.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 113109.00 Първа: 16.01.2023
Втора: 16.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49613.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50226.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19587.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11735.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60650.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2302МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34399.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28440.00 Първа: 20.02.2023
Втора: 20.02.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12465.00 Първа: 20.02.2023
Втора: 20.02.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21796.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32502.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16573.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25275.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26979.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Ихтиман

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25370.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47048.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40018.00 Първа: 07.02.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45369.00 Първа: 07.02.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57839.00 Първа: 07.02.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41237.00 Първа: 07.02.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56871.00 Първа: 07.02.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44555.00 Първа: 07.02.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52803.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59711.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15665.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2302МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28959.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18024.00 Първа: 17.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23015МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12734.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23014МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35273.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23013МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21749.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23012МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19400.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23011МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31960.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23010МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36522.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23016 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 51528.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23009МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14737.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23008сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11726.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47430.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23005 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15097.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13570.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23006 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9290.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23004 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27102.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23003 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26645.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23002 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14213.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23001 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11870.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДЛС Искър

Обект: 23102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 8864.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9445.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2308МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8458.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11043.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15704.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17231.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37885.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28934.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 73476.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 91712.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38784.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34563.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12501.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10672.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2322МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78847.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2321МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45968.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29193.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14813.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25670.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31390.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9102.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21760.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45029.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 69838.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5371.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18902.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32572.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30388.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17080.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32996.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2302мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 61259.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15969.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2319МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7709.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2316МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9458.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2315МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15865.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2314МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17038.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10177.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2304МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13996.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2302МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32684.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5311.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26580.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2304мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14170.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19552.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2307мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3262.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23173.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2306МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47675.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 51256.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20458.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18633.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Земен

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14292.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48386.00 Първа: 30.01.2023
Втора: 30.01.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47824.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Белица

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30897.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 15.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2314м Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18429.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 15.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36008.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 15.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26245.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 15.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2310м Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27264.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 15.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2308м Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25806.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 15.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41537.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 15.02.2023

ДГС София

Обект: 23112-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19488.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23009 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13672.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2315М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23382.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023