В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Самоков

Обект: 2355 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12852.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2354 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37312.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Места

Обект: 2319 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12760.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

Община Банско

Обект: ОГТ-2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5123.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2353 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15493.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2352 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13798.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2351 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30305.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2350 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31855.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2349 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13324.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2348 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34352.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2347 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24148.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Самоков

Обект: 2346 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7110.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 27.06.2023

ДГС Елешница

Обект: 2319 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48013.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС Елешница

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34399.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС Места

Обект: 2318С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3537.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Места

Обект: 2317С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 29597.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Места

Обект: 2316С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13692.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Места

Обект: 2315С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 27174.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Сливница

Обект: 23420 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17624.00 Първа: 12.06.2023

ДГС Сливница

Обект: 23419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20548.00 Първа: 12.06.2023

ДГС Сливница

Обект: 23418-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10348.00 Първа: 12.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23022 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 128590.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23021 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81460.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23020 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 117390.00 Първа: 23.06.2023
Втора: 23.06.2023

ДГС Места

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17074.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23023 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81239.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2323 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84760.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28195.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32712.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2332-ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84600.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2331-ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33984.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Радомир

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29414.00 Първа: 05.06.2023
Втора: 05.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2333-193 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46601.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57095.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2326 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29806.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2332 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64720.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2334 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15701.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41967.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2330 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24074.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 75141.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 509.00 Първа: 04.05.2023
Втора: 04.05.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2329МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45157.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2323МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19425.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2328МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60905.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2327МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49760.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2324МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25181.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2333МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33430.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2331МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 67251.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2320МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12784.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 22081.00 Първа: 09.05.2023
Втора: 09.05.2023

ДГС Места

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21174.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 18483.00 Първа: 09.05.2023
Втора: 09.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 86447.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34577.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48887.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2318С СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 787.00 Първа: 05.05.2023
Втора: 05.05.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2319с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6617.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Кресна

Обект: 2327 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6004.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Кресна

Обект: 2321МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 127102.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16432.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3387.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Белово

Обект: 2341 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 19581.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2340 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 5335.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37146.00 Първа: 11.05.2023
Втора: 11.05.2023

ДГС Белица

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21036.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Земен

Обект: 2333с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11415.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2332с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9487.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2331с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8020.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2330с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10974.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Трън

Обект: 2319П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14720.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Дупница

Обект: 2313мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18112.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Сливница

Обект: 23316-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12774.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23315-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4928.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23317-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18166.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 61011.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Ихтиман

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 39198.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Арамлиец

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54971.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87626.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2321ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32537.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2345 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27488.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2344 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29831.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2343 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18441.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2342 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17662.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2341 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18604.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2340 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22865.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32521.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25746.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22021.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Разлог

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45470.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14888.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23294.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26672.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2315-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23382.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2313-M Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34183.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64250.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2313ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59066.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 92345.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 67940.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2334мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55262.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2333мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56796.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2332мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56630.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

Община Разлог

Обект: 2300-OC Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28489.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 13.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81966.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33305.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15757.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17685.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23232.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4635.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14985.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4455.00 Първа: 09.05.2023
Втора: 09.05.2023

ДГС Земен

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15885.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19215.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15570.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8505.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13275.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14985.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14445.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10845.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15660.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 990.00 Първа: 06.04.2023
Втора: 06.04.2023

ДГС Земен

Обект: 2329с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6809.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81387.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40305.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55410.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36820.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18719.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42845.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43555.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 90532.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56934.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59279.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Дупница

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24874.00 Първа: 31.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДГС Дупница

Обект: 2309мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12537.00 Първа: 31.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16616.00 Първа: 05.05.2023
Втора: 05.05.2023

ДГС Сливница

Обект: 23214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5600.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35200.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8152.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56550.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Рилски манастир

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 51565.00 Първа: 31.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 71980.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 98614.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23015-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23215.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23014-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34179.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23013сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24068.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43890.00 Първа: 22.03.2023
Втора: 22.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26544.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 27.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6690.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 27.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14196.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20217.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14143.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14992.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3466.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18649.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53379.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23919.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33277.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17381.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Разлог

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42821.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Самоков

Обект: 2334 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23910.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДГС Самоков

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14085.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДГС Белица

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18914.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДГС Самоков

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14445.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДГС Самоков

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9045.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДЛС Кричим

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 12960.00 Първа: 24.02.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2405.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2320МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33798.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34366.00 Първа: 18.04.2023
Втора: 18.04.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2312МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20544.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2323 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77579.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 10.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2321 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41907.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 10.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2322-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36820.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17872.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2323 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16850.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023