В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Елешница

Обект: 2427 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17997.00 Първа: 23.07.2024
Втора: 23.07.2024

ДГС Места

Обект: 2423С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14660.00 Първа: 23.07.2024
Втора: 23.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2426 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7602.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДГС Добринище

Обект: 2425 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31956.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24024.00 Първа: 12.07.2024
Втора: 12.07.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6248.00 Първа: 12.07.2024
Втора: 12.07.2024

ДГС Невестино

Обект: 2437 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14550.00 Първа: 12.07.2024
Втора: 12.07.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10000.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17080.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Дупница

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21328.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Дупница

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3581.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС София

Обект: 24333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10793.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Места

Обект: 2410-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11346.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5252.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36346.00 Първа: 18.07.2024
Втора: 18.07.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19768.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1755.00 Първа: 22.05.2024
Втора: 22.05.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 109554.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24026 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 110125.00 Първа: 02.08.2024
Втора: 02.08.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24025 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 117572.00 Първа: 02.08.2024
Втора: 02.08.2024

ДГС Белово

Обект: 24024 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 109554.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДГС Симитли

Обект: 2434 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84047.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2447С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12341.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2446С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15171.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2445С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12995.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2444С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13960.00 Първа: 04.07.2024
Втора: 04.07.2024

ДГС Разлог

Обект: 2443С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8813.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2442С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10309.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2441С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11349.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2440С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9510.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2439С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3742.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2438С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7196.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2437C Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3977.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2436С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2615.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2435С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3467.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2434С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4840.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2433 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29909.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Сандански

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 281272.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2315М-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8401.00 Първа: 10.05.2024
Втора: 10.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62862.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Елешница

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10652.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20729.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32516.00 Първа: 30.05.2024
Втора: 30.05.2024

ДЛС Арамлиец

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18808.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Добринище

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31421.00 Първа: 10.05.2024
Втора: 10.05.2024

ДГС Места

Обект: 2420С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14273.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54114.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 67113.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Добринище

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14430.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Добринище

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 31633.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Места

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19836.00 Първа: 26.04.2024
Втора: 26.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 24230.00 Първа: 15.01.2024
Втора: 15.01.2024

ДГС Радомир

Обект: 2419-ФЛ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20835.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Радомир

Обект: 2418-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6750.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Белица

Обект: 2411м Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47933.00 Първа: 31.05.2024
Втора: 31.05.2024

ДГС Белица

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78378.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Белица

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38209.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Белица

Обект: 2407мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52935.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2403С-ОГТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27790.00 Първа: 22.04.2024
Втора: 22.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2402-ОГТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35614.00 Първа: 22.04.2024
Втора: 22.04.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2401-ОГТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46372.00 Първа: 22.04.2024
Втора: 22.04.2024

ДГС София

Обект: 24223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6076.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24120-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 980.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС Добринище

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 30843.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Кресна

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32308.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Сандански

Обект: 2420-2-С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35770.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25700.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15750.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 174673.00 Първа: 31.05.2024
Втора: 31.05.2024

ДГС Добринище

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 31350.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 19.03.2024

ДГС Белово

Обект: 2448 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9184.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2447 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8904.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2446 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8288.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2445 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11950.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2444 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8107.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

Община Разлог

Обект: 2400-ОС Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17783.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11033.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Земен

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19042.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2421 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3791.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Земен

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7199.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8392.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Земен

Обект: 2418 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4984.00 Първа: 23.04.2024
Втора: 23.04.2024

ДГС Земен

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16273.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22024.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22663.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32206.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5282.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Земен

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14867.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2432 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32025.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Разлог

Обект: 2431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36199.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41638.00 Първа: 04.07.2024
Втора: 04.07.2024

ДГС Разлог

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56892.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2428 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23288.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2427 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74179.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Разлог

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42048.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48437.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37890.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33282.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27757.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Разлог

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23000.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17287.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Разлог

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26263.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

Община Якоруда

Обект: ОГТ 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7140.00 Първа: 28.03.2024
Втора: 28.03.2024

ДГС Добринище

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27112.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 100384.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42615.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35908.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 10579.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25366.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39277.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30773.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65454.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44303.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2433 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5310.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2432 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29375.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21625.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26922.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 19.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2416МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87082.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 19.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5777.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8820.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29191.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18682.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12582.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33876.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Невестино

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2613.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

Община Разлог

Обект: ОГТ 24-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9880.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

Община Разлог

Обект: ОГТ 24-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9308.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13446.00 Първа: 15.02.2024
Втора: 15.02.2024

ДГС Места

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14002.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Места

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 31927.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2406TT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 334895.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404TT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 112625.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 268067.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 83982.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2335-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15596.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2333-C Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14599.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 93178.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31140.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 52785.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 130769.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20715.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Места

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23662.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46360.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 75247.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10871.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36496.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Белица

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19133.00 Първа: 18.01.2024
Втора: 18.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12766.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Разлог

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64287.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024

ДГС Катунци

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5240.00 Първа: 26.04.2024
Втора: 26.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64465.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42225.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78528.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 119201.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43104.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43145.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50052.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78139.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 89885.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65022.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26374.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 10.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56666.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2400 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64586.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Осогово

Обект: 24003с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29274.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024