В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Невестино

Обект: 2236 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3813.00 Първа: 03.06.2022
Втора: 03.06.2022

ДГС Невестино

Обект: 2233 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11288.00 Първа: 03.06.2022
Втора: 03.06.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2237 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15182.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2227с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 730.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81840.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Места

Обект: 2220 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5980.00 Първа: 11.05.2022
Втора: 11.05.2022

ДГС Сливница

Обект: 22423-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4630.00 Първа: 20.04.2022

ДЛС Искър

Обект: 22201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13962.00 Първа: 26.04.2022
Втора: 26.04.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54910.00 Първа: 16.05.2022
Втора: 16.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31695.00 Първа: 16.05.2022
Втора: 16.05.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 31000.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Сливница

Обект: 22421-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18570.00 Първа: 20.04.2022

ДГС Разлог

Обект: 2247 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1131.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2245 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20644.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19790.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26077.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Земен

Обект: 2233с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7319.00 Първа: 18.04.2022
Втора: 18.04.2022

ДГС Разлог

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30236.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2226с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 876.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Белово

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 8800.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10670.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 36369.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 59804.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Земен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9981.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10045.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4845.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9367.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12726.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2681.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15601.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14470.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9916.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10175.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2220с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5078.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2207 СМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 104440.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 12.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26574.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45140.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2219с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4043.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Земен

Обект: 2218с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3045.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55867.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 29.04.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1076.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Самоков

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29638.00 Първа: 07.04.2022
Втора: 07.04.2022

ДГС Самоков

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16704.00 Първа: 07.04.2022
Втора: 07.04.2022

ДГС Елешница

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20274.00 Първа: 11.04.2022
Втора: 11.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31900.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30118.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18990.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60020.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40286.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39116.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 71175.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31652.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47100.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25285.00 Първа: 10.03.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9993.00 Първа: 02.03.2022
Втора: 02.03.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2161.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 29.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 994.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 11.03.2022

ДГС Петрич

Обект: 2227 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43352.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Сандански

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87469.00 Първа: 28.03.2022
Втора: 28.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54471.00 Първа: 11.04.2022
Втора: 11.04.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2221МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 91819.00 Първа: 11.04.2022
Втора: 11.04.2022

ДГС Дупница

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4086.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Дупница

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9931.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Дупница

Обект: 2212мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36776.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2222с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 984.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022

ДГС Самоков

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12424.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32444.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Самоков

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16499.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Самоков

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4415.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Невестино

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1236.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022

ДГС Невестино

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1870.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16276.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Симитли

Обект: 2222-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38320.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Радомир

Обект: 2224-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2373.00 Първа: 01.03.2022
Втора: 01.03.2022

ДГС Радомир

Обект: 2223-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 25280.00 Първа: 01.03.2022
Втора: 01.03.2022

ДГС Радомир

Обект: 2222-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 28370.00 Първа: 01.03.2022
Втора: 01.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28550.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36572.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35267.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50397.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47606.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Земен

Обект: 2217с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1622.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2216с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2505.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2215с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2047.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2214с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5239.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2213с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1958.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44282.00 Първа: 14.03.2022
Втора: 14.03.2022

ДГС Симитли

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40913.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 11.03.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 12292.00 Първа: 09.02.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13822.00 Първа: 09.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2244-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4732.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26044.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19209.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12756.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28518.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23099.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16425.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29979.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10001.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9950.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11585.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7832.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11739.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13381.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15121.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

Община Разлог

Обект: ОГТ 22-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12312.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 01.01.1970

Община Разлог

Обект: ОГТ 22-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18983.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2205 CP Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13398.00 Първа: 24.01.2022

ДГС Трън

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3208.00 Първа: 17.03.2022
Втора: 17.03.2022

ДГС Трън

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13359.00 Първа: 17.03.2022
Втора: 17.03.2022

ДГС Трън

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6200.00 Първа: 17.03.2022
Втора: 17.03.2022

ДГС Трън

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54435.00 Първа: 22.02.2022
Втора: 22.02.2022

ДГС Места

Обект: 2212МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25720.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Катунци

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66121.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29641.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22620.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23780.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Земен

Обект: 2212с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 16629.00 Първа: 31.01.2022
Втора: 31.01.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2206 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11788.00 Първа: 28.01.2022
Втора: 28.01.2022

ДГС Белово

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33579.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Белово

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19679.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9764.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4898.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10935.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 19145.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22046п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15912.00 Първа: 08.02.2022
Втора: 08.02.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 14 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 639.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДЛС Кричим

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3044.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 10.05.2022

ДЛС Кричим

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3044.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2225М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26694.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 12.04.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2224М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57536.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 12.04.2022

ДГС Сливница

Обект: 22116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20840.00 Първа: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22115-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 108815.00 Първа: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22113-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13296.00 Първа: 28.03.2022
Втора: 28.03.2022

ДГС Сливница

Обект: 22112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21046.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22107-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12997.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22106-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16649.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26213.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22105-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24888.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22104-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10397.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22103-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4716.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22102-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8292.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22101-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15912.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87104.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 189202.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42371.00 Първа: 25.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38591.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20361.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7090.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6102.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21640.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22008 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38993.00 Първа: 11.04.2022
Втора: 11.04.2022

ДГС Радомир

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29346.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Белица

Обект: 2200 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22916.00 Първа: 21.03.2022
Втора: 21.03.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22013 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17983.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15529.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 29.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22014 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50489.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10462.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Разлог

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15757.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Разлог

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8443.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13702.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Разлог

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21091.00 Първа: 08.02.2022
Втора: 08.02.2022

ДГС Разлог

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10281.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Разлог

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8955.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Разлог

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9600.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Разлог

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42055.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022