В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Дупница

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7465.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Дупница

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6794.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2410-193 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43359.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5875.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2409-193 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 58825.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2411ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 61345.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46360.00 Първа: 22.12.2023
Втора: 22.12.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 75247.00 Първа: 22.12.2023
Втора: 22.12.2023

ДГС Места

Обект: 2405МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24404.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2418-193 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45288.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Места

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38947.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Места

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 114675.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Места

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19512.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Места

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22415.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Места

Обект: 2404МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20071.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Невестино

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10871.00 Първа: 18.12.2023
Втора: 18.12.2023

ДГС Места

Обект: 2406МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29852.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Места

Обект: 2403МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35557.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Места

Обект: 2402МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27249.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81539.00 Първа: 15.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2400 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43903.00 Първа: 15.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Места

Обект: 2401МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44772.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24866.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС София

Обект: 24120 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1204.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24119 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5474.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24118 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16598.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24117 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3579.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24116 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17447.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27943.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29859.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13099.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16375.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19133.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13981.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25150.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белица

Обект: 2400 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30950.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2413МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16719.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2412МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12302.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2411МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13032.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2410МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8469.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15347.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55829.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2409МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21728.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2408МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7860.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2407МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14000.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13953.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21800.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36943.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28944.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15086.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2406МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24915.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2405МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13595.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2418 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27046.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2407MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47811.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2404МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35025.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2403МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25365.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2410MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39613.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2409MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25512.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2408MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11001.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2406MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53640.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2403MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64287.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2402МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55470.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Самоков

Обект: 2401МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30529.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2405MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33127.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2404MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15792.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2402MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 72514.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Разлог

Обект: 2401MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13425.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Катунци

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4973.00 Първа: 21.11.2023
Втора: 21.11.2023

ДГС Сливница

Обект: 24114 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16750.00 Първа: 11.12.2023

ДГС Сливница

Обект: 24104 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22150.00 Първа: 11.12.2023

ДГС Сливница

Обект: 24103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19798.00 Първа: 11.12.2023

ДГС Сливница

Обект: 24102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56414.00 Първа: 11.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43635.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28940.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52895.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Сливница

Обект: 24101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54482.00 Първа: 11.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 80058.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29418.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29548.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34236.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 51882.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52405.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60601.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44283.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55498.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 17741.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38185.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2400 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43450.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2423-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 63558.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40336.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2408-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74310.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 75810.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2415МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10574.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2418-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40045.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2417-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32093.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2406-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52066.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2404-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38325.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2401-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 89064.00 Първа: 07.12.2023
Втора: 07.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23247.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14855.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2412МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16225.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35955.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19571.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20800.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18068.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2410МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64391.00 Първа: 14.12.2023
Втора: 14.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15810.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26025.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28067.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33505.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20654.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14053.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11553.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48618.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45014.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2407-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62931.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2406-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24452.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19306.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19511.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12601.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Елешница

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20725.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29034.00 Първа: 19.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДЛС Осогово

Обект: 24003с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29274.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 08.12.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2427 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27490.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 08.12.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54427.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 08.12.2023

ДГС Симитли

Обект: 2354 П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14280.00 Първа: 28.11.2023
Втора: 28.11.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 24875.00 Първа: 06.11.2023
Втора: 06.11.2023

ДГС Самоков

Обект: 2369-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5186.00 Първа: 02.11.2023
Втора: 02.11.2023

ДГС Радомир

Обект: 2329-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1560.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Катунци

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 100702.00 Първа: 17.11.2023
Втора: 17.11.2023

ДГС Сливница

Обект: 23629 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10532.00 Първа: 15.11.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Кресна

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64153.00 Първа: 14.11.2023
Втора: 14.11.2023

ДГС Места

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30676.00 Първа: 09.11.2023
Втора: 09.11.2023

Община Якоруда

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5190.00 Първа: 29.12.2023
Втора: 29.12.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23029с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1017.00 Първа: 18.10.2023
Втора: 18.10.2023

ДГС Симитли

Обект: 2317-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29152.00 Първа: 26.10.2023
Втора: 26.10.2023

ДГС Елешница

Обект: 2322-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5665.00 Първа: 10.10.2023
Втора: 10.10.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2340П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 432.00 Първа: 25.09.2023
Втора: 25.09.2023

ДГС Симитли

Обект: 2351 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57100.00 Първа: 01.11.2023
Втора: 01.11.2023

ДГС Брезник

Обект: 2313МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40198.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5885.00 Първа: 24.10.2023
Втора: 24.10.2023

ДГС Белица

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17623.00 Първа: 20.10.2023
Втора: 20.10.2023

ДГС Места

Обект: 2327C Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 27501.00 Първа: 02.10.2023
Втора: 02.10.2023

ДГС Разлог

Обект: 2343 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5096.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДГС Разлог

Обект: 2342 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5976.00 Първа: 19.10.2023
Втора: 19.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17415.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2320С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5760.00 Първа: 25.09.2023
Втора: 25.09.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23046с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3146.00 Първа: 13.10.2023
Втора: 13.10.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23044с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8216.00 Първа: 13.10.2023
Втора: 13.10.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20544.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23027 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34407.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС София

Обект: 23656 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49192.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23655 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16266.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23654 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55359.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2329СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 2085.00 Първа: 18.09.2023
Втора: 18.09.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2342 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19866.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2324ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 131140.00 Първа: 02.10.2023
Втора: 02.10.2023

ДГС Невестино

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8851.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 29.09.2023

ДГС Невестино

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19500.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 29.09.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2332ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11549.00 Първа: 02.10.2023
Втора: 02.10.2023

ДГС Симитли

Обект: 2348-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15965.00 Първа: 27.09.2023
Втора: 27.09.2023

ДГС Невестино

Обект: 2331-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12348.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Невестино

Обект: 2330-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12852.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДЛС Искър

Обект: 23301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46349.00 Първа: 26.09.2023
Втора: 26.09.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2330с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14138.00 Първа: 04.09.2023
Втора: 04.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28068.00 Първа: 21.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Добринище

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33983.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29931.00 Първа: 20.09.2023
Втора: 20.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26544.00 Първа: 21.09.2023
Втора: 21.09.2023

ДГС Места

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43788.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Брезник

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42563.00 Първа: 25.09.2023
Втора: 25.09.2023

ДГС Трън

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26352.00 Първа: 18.09.2023
Втора: 18.09.2023

ДГС Сливница

Обект: 23527 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4200.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23525-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13046.00 Първа: 29.08.2023

ДГС Сливница

Обект: 23523 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16450.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23522 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38128.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23526-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4890.00 Първа: 29.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 23524-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5004.00 Първа: 29.08.2023

ДГС Добринище

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18267.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12083.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2353 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10340.00 Първа: 29.08.2023
Втора: 29.08.2023

ДГС Разлог

Обект: 2341 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59284.00 Първа: 07.11.2023
Втора: 07.11.2023

ДГС Разлог

Обект: 2340-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3868.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДГС Елешница

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15355.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 14.09.2023

ДГС Разлог

Обект: 2339-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5404.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДГС Разлог

Обект: 2338-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5788.00 Първа: 07.11.2023
Втора: 07.11.2023