В хармония с природата

ТП „ДЛС Осогово“
Територия на добри ловци!

Държавно ловно стопанство „Осогово”е образувано през 1996 г.

Намира се в живописната планина Осогово, в подножието на която е разположен град Кюстендил.

Релефът е силно пресечен. С най-голяма надморска височина в Осоговска планина е връх Руен – 2251 м.

Под върха извират най-големите реки в района – Бистрица и Елешница, притоци на река Струма.

Стопанството се намира на 90 км от столицата София.

Общата площ на държавните горски територии е 19 759 ха, като близо 64% от тях са защитени зони по „Натура 2000“.

Лесистостта е 57%. На територията на стопанството преобладават горите от бук и бял бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 57 497 куб.м.

В стопанството функционират два горски разсадника – „Долно село“ (46 дка) и „Жиленци“ (30 дка).

В обхвата на ТП „ДЛС Осогово“ се извършва лов на дива свиня, сърна, вълк и лисица.

Срещат се още заек и белка.

Птичето царство е представено от яребица, кеклик, гривяк и пъдпъдък.

Ловното стопанство е предизвикателство за ловците с добра физическа и стрелкова подготовка.

Тук се предлага атрактивен и успешен лов на вълк, дива свиня и сърна чрез издебване и стрелба на разстояния 350–600 м. 

Най-представителните трофеи, оценени със златен медал са от:

Сръндак:

  • 148,80 точки с тегло 475 г;
  • 148,80 точки с тегло 462 г;
  • 147,05 точки с тегло 418 г;
  • 138,50 точки с тегло 446 г;
  • 137,98 точки с тегло 422 г;
  • 137,28 точки с тегло 413 г;
  • 131,35 точки с тегло 417 г.

Вълк – 43 точки.

Дива свиня – 123,20 точки, с дължина на глигите 23,3 см.

В стопанството функционира база за интензивно стопанисване на дивеча.

В района са обособени пет дивечовъдни участъка на обща площ от 9780 ха.

На разположение на ловците и на посетителите на планината е Ловна резиденция „Бор“, предлагаща 9 стаи с общо 18 легла.

Най-добре запазените вековни букови гори в района на стопанството могат да се видят в резервата „Църна река“ и в защитената местност Зеления рид (буферна зона на резервата).

ТП „ДЛС Осогово“ предлага на своите гости отлични условия за отдих и приятни преживявания сред неповторимата природа на Осоговска планина.

Добри възможности има за фотосафари, езда, риболов, както и за ползване на заслони и места за почивка сред природата.

Адрес: гр. Кюстендил 2500

ул. „Спартак” № 52 Б

тел.: 078/ 552 051; 078/ 552 031;

факс: 078/ 552 050

ddsosogovo@abv.bg

https://dls-osogovo.uzdp.bg