В хармония с природата

Природен парк - Беласица

Най-новият природен парк в България – „Беласица“ е обявен със Заповед № РД-925/28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Площта му е 11 732,4 ха и обхваща българската част от планината Беласица.

Горите заемат 77% от площта на природния парк (общо 9052 ха).

Преобладаващо участие имат широколистните гори от бук, зимен дъб и обикновен кестен.

Част от най-добре запазените букови и кестенови гори са обект на защита в резервата „Конгура“ с площ 1312 ха и прилежащата му буферна зона в защитена местност Бабите с площ 285 ха. Най-атрактивните туристически маршрути водят до хижите „Беласица“ и „Конгура“, до 14-те водопада и върховете Радомир и Конгура.

Изградени са и осем тематични маршрута („Пеперудите и цветята на Беласица“, „Животът на кестена“, „Тайните на водата“ и др.).

Галерия