В хармония с природата

Конкурси

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК (ДУ) „ИВИЩНИК” В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП "ДГС КРЕСНА".КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК (ДУ) „ИВИЩНИК” В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП "ДГС КРЕСНА".

ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД