В хармония с природата

Конкурси

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „ГОВЕДАРНИКА-ЕЗЕРОТО”КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК

„ГОВЕДАРНИКА-ЕЗЕРОТО”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ