В хармония с природата

Конкурси

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „ИВИЩНИК“           Предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Ивищник“ по реда на чл. 36 и сл. от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД).

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ