В хармония с природата

Договаряне без предварително обявление

ДГС Катунци

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на основен ремонт и реконсрукция на етап III от км.10+428.61 до км.15+655.65 на траен горски път "Междурек-Стамов чукар-Джамията"

ДГС Сандански

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

" Изготвяне на доклад за оценка на съотвествието на проект за основен ремонт на два броя стоманобетонови съоръжения от траен горски път " Арнуд дере" , в района на дейност на ТП " ДГС Сандански" .