В хармония с природата

Договаряне без предварително обявление

ДГС Сандански

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

" Изготвяне на доклад за оценка на съотвествието на проект за основен ремонт на два броя стоманобетонови съоръжения от траен горски път " Арнуд дере" , в района на дейност на ТП " ДГС Сандански" .