В хармония с природата

Заповеди

Изменение на Заповеди РД49-143 и РД49-144 от25.04.2013 г. за определяне на месечна цена и образец напоцзволително за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територииИзменение на Заповеди РД49-143 и РД49-144 от25.04.2013 г. за определяне на месечна цена и образец напоцзволително за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии – държавна и общинска собственост на интернет страниците на държавните предприятия

ЗАПОВЕДИ

УКАЗАНИЯ