В хармония с природата

Пресинформации

Югозападното държавно предприятие извършва проверки за кражба на дървесинаКъм 20:00 часа на 20. 11. 2022 г. при съвместна проверка на служители на РДГ - Благоевград и полицията в района на ТП ДГС Якоруда е констатирано нарушение, при което товарен автомобил, собственост на фирма „Диамант Рубин“ ЕООД са извършвали незаконен транспорт на строителна дървесина от дървесен вид бял бор. В базата за материали в град Разлог е задържан автомобил на фирмата с рег. номер Е 2118 НА, натоварен със строителна дървесина, без да бъде придружен с електронен превозен билет и без поставена контролна горска марка. Днес проверките на служители на РДГ и ЮЗДП продължават за да бъде установен произходът на дървесината, както и точния обем. Ще бъдат извършени обстойни проверки на отдадените на търг обекти на фирмата.