В хармония с природата

Пресинформации

Служители на ЮЗДП чистят пътни отбивки. Инициативата е на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“Служители на горските стопанства в Благоевград, Симитли и Кресна днес чистят терени в района от Благоевград до Кресна. Набелязани са няколко крайпътни отбивки, които имат нужда от сериозно почистване на боклуци, изхвърляни на нерегламентирани за целта места.

Югозападното държавно предприятие се включи в инициативата „С мисъл за утре“, организирана от БДЗБР.

В инициативата, по данни на организаторите, участват над 160 души. Те почистват отпадъците от пътните отбивки по течението на река Струма, от изхода на Благоевград до влизането в Кресна.

Целта на акцията е да  ангажира преминаващите с поддържане чистотата на крайпътните територии, за да се намери трайно решение и да не бъдат замърсявани. От Басейнова дирекция припомнят, че от местата в близост до река Струма отпадъците попадат във водите ѝ и освен, че са предпоставка за замърсяване, стават част от хранителната верига на рибната фауна. Почистването на над 50 отбивки ще подобри облика на пътното трасе на Е-79, което преминава през живописното Кресненско дефиле.

Участват още служители на двата национални парка – „Рила“ и „Пирин“, РИОСВ – Благоевград, ОД „Земеделие“ - Благоевград, „Напоителни системи“ ЕАД, Община Симитли, Община Кресна, както и ученици и членове на клуб „Рафтинг БГ“.