В хармония с природата

Пресинформации

ПРИКЛЮЧИ ПРЪСКАНЕТО СРЕЩУ РЪЖДИВАТА БОРОВА ОСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП.Обработени са повече от 18 000 декара в района на Държавните горски стопанства в Благоевград, Радомир, Рилски манастир, Кресна, Сандански, Симитли и Струмяни. Третирането се извърши по въздушен път с препарат за растителна защита. Освен държавни гори, бяха обработени и частни и общински гори.

На територията на Благоевград бяха третирани 3220 декара борови гори, в това число 6 декара частни и 21 декара общински гори.

На територията на ДГС „Рилски манастир“ се извърши третиране на 688 декара борови гори, в това чисто- 6 декара частни гори.

В Радомир бяха третирани 782 декара, в това число 208 декара частни и 144 декара общински гори.

Кресна- 1626 декара общо, в това число 6 декара частни гори.

В Сандански са третирани 1004 декара, от тях 50 декара общински гори.

В Симитли обработените гори са 9517 декара, в това число 6 декара частни гори.

В Струмяни третираните борови гори са 1353 декара, в това число 20 декара частни гори.

Специалистите по лесозащита и лесовъдите на територията на териториалните поделения на ЮЗДП ще продължат да наблюдават и в следващите месеци горските територии за болести и вредители.