В хармония с природата

Пресинформации

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ "СЕДМИЦА НА ГОРАТА"-2024г                       

Уважаеми колеги,

Всички ние, като лесовъди, сме наясно, че за гората трябва да се полагат грижи всеки ден, но в първата седмица на месец април имаме повод заедно да отбележим Седмицата на гората. Тази година правим това за 99-и път.

Винаги съм вярвал и съм споделял, че гората е  най-българският символ. За да остане такъв и за поколенията след нас е необходимо да работим всички заедно за нейното опазване.

Лесовъдската колегия, в сътрудничество с частния сектор и неправителствените организации, е способна да се справи с всички възникнали проблеми, за да помогне на българската гора да изпълни основните си екологически, социални и икономически функции, положително влияние върху климата, противодействие на ерозията и т.н.

 „Много гори, много води, много живот!“ Това са само малка част от думите, оставени като послание в скални надписи на територията на Югозападното държавно предприятие. По този начин родни лесовъди напомнят, че гората е извор на живот и опазването и е от съществено значение за бъдещите поколения и за това децата ни да растат в по-чиста околна среда.

Нека да я стопанисваме заедно – лесовъдката колегия и обществото! Защото гората е живот и обща отговорност!

Честит професионален празник, колеги лесовъди!

 

Инж. Валентин Чамбов,

Директор на ЮЗДП ДП Благоевград