В хармония с природата

Пресинформации

Министър Вътев разпореди наказание за директора на Държавно ловно стопанство „Искър“Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев издаде заповед за
наказание на директора на Териториално поделение на „Държавно ловно
стопанство Искър“. Инж. Иван Дивизиев ще понесе наказание заради това,
че не е оказал съдействие за изпълнение на съдебното решение за
премахване на незаконна постройка на територията на стопанството.
Той е издал неправомерно заповед, с която се ограничаваше преминаването
на външни лица и превозни средства през територията на ДЛС „Искър“ до 1
май 2024г.
Заповедта беше своевременно отменена по нареждане на директора на
Югозападно държавно предприятие инж. Валентин Чамбов.