В хармония с природата

Пресинформации

Ловци от Горна Брезница получиха актове за нерегламентиран лов – ловували извън обхвата на разрешеното им ловищеСлед подаден в ЦУ на ЮЗДП сигнал, на 23.09. 2023 г. (събота)  служители на предприятието правят проверка за нерегламентиран лов. Спират лек автомобил (джип) с благоевградска регистрация, от който слизат двама ловци. В автомобила има две ловни гладкоцевни пушки (полуавтомати), заредени с боеприпаси. Ловците изпразват оръжията и ги прибират в калъфи. По време на проверката става ясно, че лицата членуват в ЛРД „Горна Брезница“, имат ловни билети и членски карти, както и разрешителни за индивидуален лов на пернат дивеч за ЛСР „Горна Брезница“ с място за ловуване – ловище „Плоски“. Видно от Интерактивната карта на на Ловностопанското райониране на България става ясно, че проверените лица се намират извън обхвата на разрешеното им ловище, с което са нарушили чл.84, ал.1 от ЗЛОД.

В присъствието на служители на ТП „ДГС Кресна“ е съставен констативен протокол и актове за установяване на административно нарушение на двамата ловци.