В хармония с природата

Пресинформации

Красотата на природата! Пазете гората от пожари!    В края на седмицата, всеки петък,  ще ви разказваме  и показваме красиви места в обхвата на ЮЗДП. Българската природа се характеризира с разнообразие от животински и растителни видове. Все по-често туристите стават свидетели на гледки, в които присъстват дивите обитатели на гората. Това е техният дом и ние не трябва да ги безпокоим.

    Днес ви показваме кадри от едно от Държавните ловни стопанства. По разбираеми причини не посочваме мястото. Кадрите са направени от служители на Стопанството, при един от редовните им обходи.

    Ако ви се отдаде възможност да видите диво животно и искате да заснемете този момент, може да го направите от безопасно и за вас, и за него разстояние. След това се отдалечете и оставете животното да продължи дейността си.

    Наближават почивните дни и много хора ще потърсят прохладата на гората. Напомняме, че сезонът е пожароопсен, затова трябва да сме внимателни при боравенето с огън. Използвайте само регламентираните за това места и не си тръгвайте, преди да сте се уверили, че огънят е напълно изгасен. Не оставяйте стъклени бутилки на мястото, защото при високи температури и те могат да са