В хармония с природата

Пресинформации

Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов нареди да бъде отменена заповедта на директора на Държавно ловно стопанство „Искър“Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов нареди да бъде отменена
заповедта на директора на Държавно ловно стопанство „Искър“, с която се
ограничаваше преминаването на външни лица и превозни средства и техника,
както и извършването на ремонтни дейности на територията на стопанството
в периода до 1 май. Ще бъдат определени служители, които да съдействат
движението на техниката и лицата, извършващи събарянето на сградите, да
се осъществява по начин, гарантиращ здравето и нормалното
възпроизводство на съществуващия дивеч.