В хармония с природата

Пресинформации

ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР” ПОЛУЧИ БЛАГОДАРНОСТ ЗА НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ СЛЕД СИГНАЛ ОТ ГРАЖДАНИБлагодарствено писмо за бързата и адекватна намеса след подаден сигнал за грубо замърсяване на гората над кочериновското с. Стоб, извършено от работници в дърводобивна фирма, получи директорът на „Държавно горско стопанство Рилски манастир” инж. Георги Кабзималски. Добрите думи са от семейство д-р Яна и Бойко Терзийски, които при разходка в гората са станали свидетели на грозна гледка. Веднага сигнализирали в териториалното поделение на ЮЗДП в гр. Рила и след незабавната реакция на директора и последвалата „инспекция” от тяхна страна отново намерили своята гора чиста.

          „Всичко бе надлежно почистено лично от горските служители, тъй като работниците в дърводобива само бяха замърсили и напуснали обекта. Така се връща вярата в Доброто”, пишат двамата лекари.