В хармония с природата

Пресинформации

ДЕМОНСТРИРАХА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЦИФРОВО ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТАНов софтуер за цифрово измерване на обема на дървесината беше демонстриран пред служители и директори на териториални поделения на Югозападното държавно предприятие и представители на Министерството на земеделието, храните и горите. Иновативната система TIMBETER е разработена от норвежка фирма, поканена от Изпълнителна агенция по горите да представи възможностите за цифрово определяне на кубатурата на дървесината на склад в гората и натоварена на превозно средство чрез фотозаснемане, както и за управление на получената информация. Приложението може да бъде свързано със складови, счетоводни и друг вид програми, като според представител на фирмата по този начин може да се постигне цялостно управление на дърводобивната дейност.      

 

 Възможностите на новия програмен продукт бяха демонстрирани на терен с посещение на дърводобивен обект в района на „ДЛС Витошко-Студена”. Изпробвани бяха различни ситуации за измерване на дървесина – на купчина, подредена, както и натоварена на камиони. Приложението се използва от десетки дърводобивни компании по света, както и за управление на дърводобива в няколко държави