В хармония с природата

Обявления

Обявление На основание чл.4 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (Наредбата) и Заповед № РА-07-554/07.06.2022 на директора на ЮЗДП ДПОбявление

На основание чл.4 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (Наредбата) и Заповед № РА-07-554/07.06.2022  на директора на ЮЗДП ДП, обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в предприятието  

ДОКУМЕНТИ