В хармония с природата

Конкурси

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Мурата” в района на дейност на ТП „ДГС Гоце Делчев“, обособен със Заповед №РД49-560/22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните.Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Мурата” в района  на дейност на ТП „ДГС Гоце Делчев“, обособен със Заповед №РД49-560/22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ